CBuPkerkafgeslotenper31082015versie2

Probleem

Bij de aanvraag voor woningen Liedeweg 55-57 in 2013 waren we er alert op dat er voldoende parkeerplaatsen zouden komen.
Er is toen echter in het bouwplan niets aan extra parkeergelegenheid gedaan, omdat er voor de nieuwe woningen wèl voldoende parkeerplaatsen waren gepland. Er komen 11 parkeerplaatsen (waaronder 2 inpandig) voor 7 woningen.
De auto’s van de huidige bewoners (3 appartementen en een woonboot) mogen na de nieuwbouw echter geen gebruik meer maken van het terrein en moeten elders parkeren.  

Wel heeft B&W toen (medio 2014) toegezegd om te proberen in overleg met het kerkbestuur iets te regelen voor extra parkeerplaatsen bij de kerk voor de huidige bewoners van Liedeweg 55.
 

Overleg

Het kerkbestuur toonde zich welwillend, maar de gemeente liet niets meer van zich horen. Dat overleg is pas in augustus 2015 gestart, nadat het kerkbestuur haar terrein had afgesloten. 
Er is in overleg een plan opgesteld voor het opkappen van het terrein op kosten van de gemeente. Met dit plan is het kerkbestuur naar het Bisdom gegaan als fijtelijk eigenaar van het terrein.
Het bisdom heeft het plan echter afgewezen, zij hadden elders slechte ervaringen met dergelijk constructies opgedaan.
Dit was het einde van het overleg.

Het parkeerterrein is nu alleen toegankelijk voor bezoekers van de kerk en De Stoep. In overleg met het kerkbestuur kan het incidenteel opengesteld worden voor bijzondere gelegenheden.

*

IMG9336