Al jaren vraagt de Dorpsvereniging om een integraal plan op te stellen voor de toekomst Penningsveer. In 2013 leek het er van te komen toen er een 'Beeldkwaliteitsplan' (BKP) werd opgesteld. Daar is echter niets mee gedaan.

In 2017 heeft de Dorpsvereniging bij enkele gemeenteraarsleden gelobby'd, met als resultaat dat de wethouder van de gemeenteraad (unaniem) de opdracht heeft gekregen om een Gebiedsvisie te maken voor geheel Penningsveer.

In april 2018 was in fort Penningsveer de eerste bijeenkomst met bewoners om hun wensen te inventariseren. Er waren ca. 30 bezoekers, waaronder de Dorpsvereniging, enkele gemeenteraadsleden en een wethouder.
Er was door het onderzoeksbureau een inventarisatie gemaakt van de sterke punten van Penningsveer, maar nog niet van de problemen. Na een toelichting werden in 2 groepen alle problemen, wensen en suggesties genoteerd.
Deze gaan verwerkt worden in 1 of meer plannen, die eind mei 2018 gepresenteerd zullen gaan worden.

Streven is om het hele proces vóór 31-12-2018 afgerond te hebben.

Wordt vervolgd !

IMG1670IMG1672