Jubel2
EindeHaarlemmerliede

Jubileum en Toekomst

In september 2013 bestond de gemeente 150 jaar.
Sinds 2012 wordt er in de gemeente gesproken over 'De Toekomst'. Daar is in een verder verleden al eerder over gediscussieerd, maar deze keer is het zeker dat de gemeente gaat ophouden te bestaan, vermoedelijk per 01-01-2019.

Belangrijkste reden is dat het voor kleine gemeenten met een beperkt ambtenaren apparaat steeds moeilijker wordt om de ingewikkelde vraagstukken en de extra door het rijk opgedragen taken goed te behandelen.

Besluit

De gemeenteraad heeft maart 2016 de keus teruggebracht naar 3 kandidaten: Amsterdam, Velsen, Haarlemmermeer.

De gemeenteraad van Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft zich op 28 juni 2016 met grote meerderheid (10-1) uitgesproken voor een fusie met de gemeente Haarlemmermeer.
 

Enquete

Evenals de dorpsraden van Spaarndam en Halfweg-Zwanenburg wilde de Dorpsvereniging in juni 2016, voorafgaand aan het raadsbesluit, peilen wat de voorkeur van de bewoners is, leden en niet-leden. Zie Enquete.
 

Herindelingsontwerp

Op 13-12-2016 zijn beide gemeenteraden akkoord gegaan met het 'Herindelingsontwerp Nieuwe Gemeente Haarlemmermeer'. Inwoners en ondernemers kunnen tot en met 10 februari 2017 reageren op het herindelingsontwerp door hun zienswijzen kenbaar te maken aan het college van een van beide gemeenten.
 

Rol van de Dorpsvereniging
klik hier.

 

Vervolgtraject

De provincie gaat bekijken of de procedure goed gevolgd is en brengt juni 2017 advies uit aan de minister van Binnenlandse zaken.

De Tweede kamer en de Eerste kamer gaan tussen juli 2017 en juni 2018 beraadslagen en stemmen over het fusie voorstel van de minister.

Beoogde fusie datum is 01-01-2019.

Eind 2018 zullen en gemeenteraad verkiezingen plaatsvinden.

Meer informatie over het vervolg traject op de fusie-website van de gemeenten.

.

OmvangGemeenten

Er werd gezocht naar een geschikte fusie kandidaat en er werden 'kernwaarden' opgesteld waaraan voldaan moet worden. Veel meer over dit proces leest u op de website van de gemeente, onder de titel 'Horizon en Stip':
https://www.haarlemmerliede.nl/actueel/toekomst.html

De Dorpsvereniging heeft veel krantenknipsels verzameld over dit onderwerp. Die kunt u inzien op:
http://www.welkom.dorpsvereniging.nl/TOEKOMST.html

*

Het is niet de eerste keer dat er over opheffing van de gemeente wordt gesproken. Zie b.v. 3 knipsels uit 1957-1958.

*