De Dorpsvereniging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude is formeel lid of deelnemer aan een beperkt aantal organisaties. Hieronder een overzicht.

Kamer van Koophandel (KvK)

www.kvk.nl

geregistreerd onder nummer 4059396.

sinds ca. 1976

___________________________________________________

De Stoep

www.stoep.dorpsvereniging.nl

De Dorpsvereniging heeft samen met het Kerkbestuur en de Vrijwilligers een convenant ondertekend, betreffende het beheer en gebruik van gebouw De Stoep. De Beheerscommissie (het bestuur) bestaat uit vertegenwoordigers van alle drie de deelnemers.

Convenant ondertekend 29-03-2012.

___________________________________________________

Stichting Milieufonds Zuid-Kennemerland e.o.

http://bischot.nl/index.html

De stichting is ontstaan als een verlengstuk van de besturen van de Dorpsraad Spaarndam, Dorpsvereniging Haarlemmerliede, Dorpsvereniging Halfweg/Zwanenburg en Vereniging Platform "Rutte".
De onafhankelijke en zelfstandig functionerende stichting bevordert een zo goed mogelijk milieu. Zij doet dit door op beperkte schaal risicokapitaal in te zetten bij kansrijke juridische procedures op milieugebied, en/of het beschikbaar stellen van griffiegelden bij bestuurlijke proefprocedures op milieugebied bij de bestuursrechter en of de Raad van State.

De stichting functioneert sinds 1991 en is ingeschreven bij de KvK.

Namens de Dorpsvereniging zat oud voorzitter de heer H. van Loenen in het bestuur. Momenteel (sept. 2017) is er geen vertegenwoordiger van de de Dorpsvereniging in het bestuur.

___________________________________________________

Dorpsbelang Haarlemmerliede en Omgeving ('Dorpsbelang')

http://www.dorpsvereniging.nl/dorpsbelang.html

Een onderhandse vereniging, opgericht door de 'Dorpsvereniging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude' t.b.v. deelname aan de 'Omgevingsraad Schiphol' (ORS)
Bestuurder van 'Dorpsbelang' is: de heer G.J. (Gerard) de Vries
gdvries@dorpsvereniging.nl. Gerard is tevens bestuurslid van de 'Dorpsvereniging'.
'Dorpsbelang' kent geen financiƫle middelen, ontvangt geen gelden en doet geen uitgaven.

opgericht in 2014

.