De Notulen van de jaarvergadering Dorpsvereniging dd 4 februari 2019 volgen nog.

Bijgaand wel al het Jaarverslag over 2018, zoals voorgelezen dor de secretaris: jaarverslag over 2018