Houtrakhaven

Haven Amsterdam / Noordzeekanaalgebied:
uitbreiding, milieu en annexatie.

Er is een visie opgesteld voor de ontwikkeling van het Noordzeekanaalgebied (NZKG). Doel is om de Amsterdamse haven belangrijker te maken. Deze visie heet: "Visie Noordzeekanaalgebied 2040".
Te vinden op: www.noordzeekanaalgebied.nl

Bekend onderdeel van de plannen is de nieuwe zeesluis bij IJmuiden.

een ander onderdeel is de aanleg van een nieuwe insteekhaven bij Buitenhuizen. Het hele gebied ten noorden van de Inlaagpolder wordt dan Havengebied.
alle gemeenten (zoals Beverwijk en Zaanstad) langs het kanaal zijn vóór deze locatie (liever niet bij hun zelf), behalve Haarlemmerliede en Spaarnwoude.
Een eventueel definitief besluit wordt tegen 2040 door de provincie genomen.

 

Afrikahaven

De laatste haven die is aangelegd was de Afrika haven. Hiervoor is na lang verzet een deel van Haarlemmerliede en Spaarnwoude in 1997 geannexeerd door Amsterdam. Het bekende Ruigoord ligt in dat gebied.
Argument was dat er ruimte moest komen voor hoogwaardige industrie. Die is er ook gekomen: kolen opslag ....

Havenuitbreiding
kolen

De kaart is een detail uit de "Visie Noordzeekanaalgebied 2040".
Het knipsel met tekst is een deel van een krantenartikel uit het Haarlems Dagblad van 05-06-2013.
De foto met de kolenberg is een eigen foto uit 2013.