IMG1

Inleiding

Er zijn in het dorp te weinig openbare parkeerplaatsen. 

Daar Haarlemmerliede een landelijk dorp is, zou je geen parkeerprobleem verwachten. Echter, niet alle huizen hebben parkeergelegenheid op het eigen erf en de Liedeweg is niet geschikt om langs te parkeren.
Er is dus behoefte aan openbare parkeergelegenheid. Hoeveel is niet vastgelegd (zie verderop bij ‘Parkeerbeleid’). 
Het parkeerterrein bij de kerk en voor het zusterhuis zijn particuliere terreinen, waarover het kerkbestuur zo nodig (b.v. bij uitvaarten) zelf wil kunnen beschikken. 

We hebben de gemeente in 2011 bij de reconstructie van het Dorpsplein al op attent gemaakt op het tekort aan parkeergelegenheid rond het Dorpsplein. Door de parkeergelegenheid bij de school te verbeteren, zouden Dorpsplein bewoners daar 's nachts kunnen parkeren.
Zie verder:
Parkeren bij de School.

Ter info: de parkeerplaatsen bij het zusterhuis / bewaarschool zijn privé en zullen vervallen voor openbaar gebruik als de verbouw plannen rond het zusterhuis gerealiseerd worden. 

Bij de aanvraag voor woningen Liedeweg 55-57 in 2013 waren we ook alert op passende parkeergelegenheid. Er is toen echter in het bouwplan niets aan extra parkeergelegenheid gedaan, omdat er voor de nieuwe woningen wèl voldoende parkeerplaatsen waren gepland. Wel heeft B&W toen (medio 2014) toegezegd om te proberen in overleg met het kerkbestuur iets te regelen voor extra parkeerplaatsen bij de kerk voor de huidige bewoners van Liedeweg 55.
Zie verder bij Parkeren nabij de kerk.

Parkeren bij de school is al langer een probleem voor de doorstroming, er is een piek-probleem van brengers en halers, die de doorstroming belemmeren.
Er zijn echter ook een aantal auto’s die er de hele dag of hele nacht staan. 
Er werd tot 2016 geparkeerd langs de Liedeweg, ter hoogte van nummer 60 en 62, aan beide zijden.  
Sinds de reconstructie van de Liedeweg is er aan de huizen-zijde een voetpad, zodat de kinderen veilig naar school kunnen lopen. Aan die kant kant is een verharding aangebracht met grasbetontegels. Nadeel is dat de kinderen op de weg moeten uitstappen en moeten oversteken.
De bedoeling is nu om het parkeren aan de weiland-zijde te verbeteren.
Zie verder: Parkeren bij de School.

Parkeren bij de boothelling is in de zomer ook een probleem. Op drukke dagen worden is de parkeerplaats daar veel te klein en worden de boottrailers vaak kris-kras achtergelaten.
Zie verder: Parkeren bij de boothelling.


Standpunt bestuur

Het standpunt van het bestuur is eenvoudig: Er moeten openbare parkeerplaatsen bijkomen, want er zijn in het dorp te weinig openbare parkeerplaatsen. 
Hóe dat opgelost moet worden bepaald uiteindelijk de gemeente.
De Dorpsvereniging overlegt met het gemeentebestuur om te proberen een degelijke oplossen te verkrijgen. Voor de oplossing bij de school zijn we afhankelijk van het Recreatieschap. De gesprekken tussen gemeente en Recreatieschap verlopen erg traag.
 

Parkeerbeleid

Op 04-08-2014 heeft de Dorpsvereniging e.e.a. omtrent parkeren vastgelegd in een brief met toelichting aan B&W. Het verzoek was vooral om parkeerbeleid te ontwikkelen (parkeernormen en visie), zodat duidelijk zou zijn hoeveel parkeerplaatsen er zouden moeten komen. Deze brief nog niet beantwoord (eind 2017). 
B&W heeft in de raadsvergadering van 29-10-2015 op stevig aandringen van de gemeenteraad toegezegd dat er in september 2016 een parkeernota voor de hele gemeente naar de Raad gestuurd wordt. Dat is niet gelukt. 
Na het wegsturen van wethouder Westerman o.a. wegens dit punt, op 07-01-2016, is er helemaal niets meer gedaan aan parkeerbeleid in ons dorp.

.

Parkeren langs de Liedeweg, t.b.v de school. Hier t.o. 60-62.
Voor de reconstructie van de Liedeweg.

IMG1
IMG0478

Parkeren langs de Liedeweg, t.b.v de school. Hier t.o. 60-62.
Voor de reconstructie van de Liedeweg.

IMG0478
IMG0607

Verharde berm, t.b.v de school. Hier t.o. 60-62.
Na de reconstructie van de Liedeweg.

IMG0607