Eind 2012 heeft de gemeente een opdracht gegeven aan Feddes-Olthof om een 'Beeldkwaliteitsplan' (BKP) op te stellen voor Penningsveer. Dit rapport van 50 pagina's was begin 2013 gereed. Eind 2014 is het als concept aan de raad toegestuurd.
Het stuk is medio 2017 nog steeds niet in de raad behandeld. De raad heeft de wethouder inmiddels opdracht gegeven om een nieuwe 'Gebiedsvisie' te laten opstellen.

http://www.feddes-olthof.nl/beeldkwaliteitsplan-fort-penningsveer

FeddesOlthof2013