Toelichting

In augustus 2013 werd ontwerp-bestemmingsplan 'Buitengebied' ter inzage gelegd. Het betreft voornamelijk een consoliderend plan, waarin de bestaande toestand blijft zoals hij was.

Dit nieuwe bestemmingsplan verving de volgende bestemmingsplannen:
- 'Verenigde binnenpolder 2005',
- 'Haarlemmerliede-Penningsveer 1998',
- 'Hofambacht 1986' (deels),
- 'Houtrak 1986',
- 'Natuurgebieden 1984',
- 'Landelijk Gebied 1968' en
- het uitbreidingsplan in onderdelen 'Halfweg'.
Ook het omstreden bestemmingplan 'Liedeweg 32-38' werd hier in verwerkt, behalve delen die door de Raad van State verworpen waren.

PM: 'SpaarneBuiten' en 'Polanenpark' vallen dus niet onder dit nieuwe bestemmingsplan.

De Dorpsvereniging heeft september 2013 de informatie avond bezocht.
De Dorpsvereniging zag na bestudering van de stukken geen aanleiding om een visie in te dienen.
Opmerkingen:
- de plannen voor Liedeweg 55-57 zijn er nog niet in verwerkt
- de plannen voor bebouwing bij Molenaar (Penningsveer) zijn er nog niet in aangegeven, met dien verstande dat het bevoegd gezag dit mag aanpassen.
- de plannen voor bebouwing bij Renautic (Penningsveer) zijn er nog niet in aangegeven

Het bestemmingsplan is na enkele aanpassing door de Raad in juni 2014 vastgesteld.

* * *

In 2017 heeft een kleine aanpassing van het bestemmingsplan plaatsgevonden. Het betrof voornamelijk correcties van fouten.

* * *

Enkele pagina's uit de toelichting op het bestemmingsplan.

KaartBuitengebied2014