Op 10-08-2018 is er een omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfshal op Polanenpark. Voor wat voor bedrijf was ons toen niet duidelijk.

Op 18-10-2018 is die omgevingsvergunning verleend onder olonummer 3851959. Er kan/kon tot 29-11-2018 bezwaar worden aangetekend.

De Dorpsverenigng heeft zich door SADC, de eigenaar van Polanenpark, laten informeren over het bedrijf, dat CyrusOne blijkt te heten.

Kavelkaart2018

CyrusOne

Het bedrijf CyrusOne heeft de gehele oosthoek van Polanenpark gekocht, het oranje gekleurde deel op de kaart. Rood is al in gebruik en groen is nog te koop.

Het bedrijf bouwt een DataCentre voor snelle verbindingen (hoge connectiviteit) zoals als b.v. Netflix. Dit past in een ring van DataCentra rond Amsterdam.

Het gebouw wordt anders dan de schetsen in het Bestemmingsplan. Een gebogen gebouw met verschillende hoogtes is niet te realiseren voor een bedrijfspand (aldus SADC). Ook voor een kantoorpand zou dat moeilijk zijn. De oostelijke punt blijft nu groen.

Het gebouw wordt in 2 fasen neergezet.
1 - Dicht bij het Rottepolderplein een gebouw van ca.22 hoog (max.24 toegestaan), bestaande uit een kantoor en een hal voor computer-racks. Die hal wordt stapsgewijs gevuld, afhankelijk van de vraag.
2 - De tweede hal wordt westelijk daarvan geplaatst als de eerste vol is (kan enkele jaren duren). Deze hal wordt ca.16m hoog. Hier is een afwijking van het bestemmingsplan. Aan de wegkant mag er 12m hoog gebouwd worden, aan de waterkant 16m. B&W hebben hier gebruik gemaakt van hun afwijkingsbevoegdheid van max. 25%.

In de hal komen dus computer-racks. Aan de achterkant van de hal, bij de eerste hal is dat aan de waterkant, komen noodstroom generatoren te staan met schoorstenen (uitlaatpijpen). Deze generatoren worden 12x per jaar getest. Iets dergelijks is ook in de Waarderpolder te zien aan de J.W. Lucasweg.

Documentatie:

De Dorpsvereniging heeft een serie art-impressions (! altijd mooier dan dan de realiteit) mee gekregen van de buitenkant en het terrein. Zie onderaan. Verder is er nog niets openbaar (14-11-2018).

 

Milieu

Verkeer: er komen ca. 70 personeelsleden te werken. Er zijn parkeerplaatsen op eigen terrein, aan de waterkant. Na de bouw is het logistiek verkeer beperkt. Afgesproken is dat logistiek vervoer via de oostelijke route gaat (richting Halfweg v.v.).

Geluid: data centra’s ‘zoemen’ (elektriciteit) en ‘ruisen’ (ventilatoren). Dit zal waarschijnlijk niet boven het verkeersgeluid uitkomen.
Elke maand wordt de noodstoom getest. Eén keer per jaar zeer uitgebreid. Het draaien van de noodstroom-generatoren zal lawaai geven, maar hoeveel is ons niet duidelijk geworden. Omdat ze niet op onze woonomgeving gericht zijn, verwachten we geen overlast.

Stank: geen.

Warmte afvoer: Data centra produceren heel veel warmte van ca. 30 graden. Men is bezig een oplossing te zoeken voor het hergebruik van die warmte. Daarvoor is/gaat men in overleg met de gemeente Haarlem, of die dat kunnen gebruiken, in b.v. huizen.

Buren: Er is contact geweest met de naaste buren, in het de woning naast het Rottepolder-gemaal. Aan de overkant van de Ringvaart zijn geen woningen meer (gesloopt).

 

Procedures:

Er is 10-08-2018 een Omgevingsvergunning aangevraagd voor het bouwen van een bedrijfshal voor een niet met name genoemd bedrijf op Polanenpark, gepubliceerd 15-08-2018. De beslistermijn is verlengd op 16-10-2018. Deze aanvraag is dan nog niet in te zien en er kan dan nog geen visie worden ingediend.

Het plan is in de Welstandscommissie besproken op 27-06-2018, 19-09-2018 en 03-10-2018. Zij waren akkoord na enige aanpassingen.

De omgevingsvergunning is verleend en verzonden op 18-10-2018 en gepubliceerd op 31-10-2018. Inzien en bezwaar aantekenen kan tot 6 weken na verzenddatum (dus tot 28-11-2018).

 

Standpunt van het bestuur:

Gezien de aard van het bedrijf verwacht het bestuur geen problemen voor de omgeving en zal daarom geen bezwaar tegen de omgevingsvergunning indienen.

 

Planning:

Men wil kort na ontvangst van de vergunning met de bouw beginnen. De voorbereidingen (belasten van de grond) zouden al gestart zijn (14-11-2018).

Omstreeks 1 december 2018 is de eerste paal geslagen.

Zie de informatiebrief van SADC over de voortgang.

 

Gebouweindfase

Eindplan, met rechts gebouw-1. De Ringvaart is onder

Gebouw1Voorzijde

Voorzijde kantoor en gebouw-1, vanaf de kant van het Rottepolderplein gezien.

Gebouw1Achterzijde

Achterzijde gebouw-1 met noodstroom agregaten aan de kant van de Ringvaart

groen2