BestemmingsplanBT1

It's Me / ES elktro / Hoogland Mennes

In december 2014 heeft It's Me een Omgevingsvergunning aangevraagd voor een locatie in Polanenpark. De gemeente heeft deze aanvraag 31-12-2014 bekend gemaakt.

Het gaat om een magazijn met kantoor, serviceruimte en cursuslokalen voor de elektrotechnische groothandel 'ES Elektro' en 'Hoogland-Mennens'.
www.itsme.eu

Het betreft een stuk grond dat het dichts bij de Zoete Inval is gelegen, aan de kant van de Haarlemmerstraatweg. Voor dit gebied is 'Bestemmingsplan Polanenpark' van kracht. Dit schrijft o.a. voor:
- regels voor Bedrijventerrein 1 (BT-1)
- maximale bouwhoogte 10m (boven op de ophoging)
- bouwdichtheid maximaal 50%
- verplichting de gevellijn aanhouden

Er komt een hek om het terrein.
Er komt geen directe in-/uitrit aan de Haarlemmerstraatweg.

De activiteiten die gaan plaatsvinden in het bedrijfspand van de It'sMe Groep zijn voornamelijk gericht op de verkoop van elektrotechnische en mechanische componenten door ES en MH.
Daarnaast worden er bijbehorende ondersteunende diensten geleverd. Denk hierbij aan het geven van opleidingen en cursussen, productadvisering en advisering inzake industriƫle automatisering.
De logistieke en/of magazijn functie wordt hoofdzakelijk gebruikt voor het beheren van klantspecifieke voorraad. De vestiging op Polanenpark is geen distributiecentrum. Het distributiecentrum van ES Elektro is in Raamsdonksveer.

 

Standpunt van het bestuur:

De aanvraag is op 15-01-2015 in het bestuur besproken. Er is besloten geen bezwaar aan te gaan tekenen tegen de vergunning.


Actueel

Het terrein is in 2014 ontruimd door Sortiva en de boom-kweker. In januari 2015 zijn de gebouwen afgebroken en is het terrein opgehoogd. De grond is vervuld.

31 maart 2015 is de omgevingsvergunning verleend.
15 juni 2015 is officieel aangevangen met de bouw.
september 2016 is de vestiging officieel geopend.

.

item1item5item6