bord

Molenaar

Op 10 april 2015 heeft de gemeente bekend gemaakt dat Molenaar Haarlem B.V. een omgevingsvergunning heeft aangevraagd voor zijn bedrijf op een stuk terrein van het Polanenpark.

Het bedrijf wil zijn vestiging in Penningsveer verlaten om zo te kunnen uitbreiden en beter bereikbaar te zijn. De gemeente stimuleert deze verplaatsing om het verkeer door het dorp Haarlemmerliede te verminderen.

Behalve een opslagterrein wil men ook een bedrijfshal met kantoorruimten bouwen. Deze wordt 3 etages hoog.
L*B*H = 45,8 x 11,6 x 10,0 m

Doel van het terrein: Opslag staal, opslag schotten, schoonspuitplaats, parkeren personeel.

Doel van de hal: houtopslag, werkplaats/onderhoud, magazijn, opslag.

Molenaar verkreeg een omgevingsvergunning en in november 2015 werd het definitief dat Molenaar zich op Polanenpark zou vestigen.
De Dorpsvereniging heeft geen zienswijze ingediend.

Actueel

Het terrein is in 2014 ontruimd door Sortiva. In januari 2015 zijn de laatste gebouwen afgebroken. De grond moet nog gereinigd worden. (20150423-cbu)
Molenaar verkreeg een omgevingsvergunning en in november 2015 werd het definitief dat Molenaar zich op Polanenpark zou vestigen.
Medio december is de bouw van de hal al flink gevorderd. Verwacht wordt dat alles omstreeks mei 2016 gereed is. (20151224-cbu).
Uiteindelijk is Molenaar in de laatste week van 2016 verhuisd naar de nieuwe locatie. de officiele opening is in maart 2017, gelijktijdig met hun 135-jarig jubileum.
 

Standpunt van het bestuur:

Molenaar is altijd een 'goede buur' geweest met aandacht voor het beheerst rijden door dorp. Toch is het bestuur blij dat Molenaar naar verhuisd is en dat het vrachtverkeer door het dorp daardoor afneemt.
Molenaar krijgt nu ook de kans te groeien.
.

hal
item4
molenaargebouw