Historie

De Rottepolder is ontstaan bij de aanleg van de trekvaart van Haarlem naar Amsterdam, rond 1630. Het gebied werd toen afgesneden van de Verenigde Binnenpolder, waar het gebied eerst deel van uit maakte.

In het oostelijke deel (bij Halfweg) is al heel lang bedrijvigheid geweest. De Phoenix krattenfabriek is bekend en ook heeft er een cementfabriek gestaan. In de jaren 1970 is dat deel geheel volgebouwd met bedrijfsgebouwen.
Het westelijke deel (bij Haarlemmerliede) is bekend van het afvalverwerkingsbedrijf 'Rutte Recycling' dat hier in de jaren 1970 kwam. Het bedrijf veroorzaakte stank in de wijde omgeving. Na jaren protesten van vooral de Dorpsvereniging heeft de provincie NH het bedrijf in 1997 overgenomen en langzaam afgebouwd. De laatste delen zijn begin 2014 ontruimd.
In 2012 is het bestemmingsplan aangepast en mag in dit deel van de Rottepolder zware industrie komen.

Bij het gemaal onder het Rottepolderplein lag vanaf de jaren 1930 een uitspanning genaamd "De Zoete Inval", bekend om zijn grote speeltuin. Hier gingen veel schoolreisjes heen. In 1960 is De Zoete Inval verplaatst naar nabij het dorp Haarlemmerliede om ruimte te maken voor de A9 en het Rottepolderplein. Zie meer in het boek over 70 jaar De Zoete Inval.

Het enige nog aanwezige stukje Rottepolder in oorspronkelijke staat is gelegen tussen de Zoete Inval en de Buitenliede.
Achter de Zoete Inval is een stukje van de Stelling van Amsterdam aanwezig. Zie meer op www.stelling-amsterdam.nl .

.

Actueel

De gemeente heeft in samenwerking met de provincie NH en twee projectontwikkelaars (RON en SADC) gekozen voor een regionaal bedrijven terrein voor zware- en milieu belastende industrie. Reden hiervoor is dat hier vraag naar lijkt te zijn, omdat deze bedrijven in de nabije omgeving om milieuredenen in de knel zijn gekomen en/of daar de grenzen van hun groei hebben bereikt.
Polanenark is de nieuwe naam van dit Industriegebied in de westelijke Rottepolder.
Om dit te realiseren was een nieuw bestemmingsplan nodig. Voor elk bedrijf dat zich wil vestigen is een Omgevingsvergunning nodig. Deze wordt o.a. getoetst aan het bestemmingsplan.

Voor meer details over de aanvragen:

CyrusOne data centre 2019

Vestiging Molenaar Haarlem BV verhuur rijplaten en bielzen 2015.

It's Me Groep aanvraag 2015.

Vestiging van AirProducts distributie gassen 2014.

Vestiging van PostNL distributie pakketten 2013.

Bestemmingsplan 2011-2012.

 

Website Polanenpark: www.polanenpark.nl

Er is in 2015 ook een boekje uitgegeven over de historie en toekomst van Rottepolder / Polanenpark: "PolanenPark polder in perspectief".

___________________________

Hier onder:
- kaart uit 1912 met een nog groene polder
- Rottepoldermolen ca.1915
- kavelkaart Polanenpark (©polanenpark.nl)
- Luchtfoto 2013 (©aerophoto schiphol)

.

Haarlemmerliede1912Rottepoldermolen1920
Kavelkaart2018
AEROPolanenpark