bouwbordAirProducts

Air Products

In april 2013 werd bekend dat Air Products zijn vestiging in Amsterdam wil verplaatsen naar Polanenpark. Air Products vult- en distribueert niet explosieve gassen, zoals Zuurstof, Stikstof, Argon, Helium, e.d..
De locatie is achter PostNL, aan de Ringvaart.
Vanaf 5 april 2013 ligt de ontwerpbeschikking ter inzage en kan een zienswijze worden ingediend.
(20130407-CBu)

Het bestuur heeft op 04-04-2013 een presentatie van de plannen bijgewoond. Hier uit bleek dat de te verwachten gevaren (explosie) en overlast (geluid en verkeer) beperkt waren. De woningen van het dorp liggen op vrij grote afstand (meer dan 500m) van het bedrijf.
Het bestuur heeft daarop besloten geen zienswijze in te dienen.
De "buurtvereniging Nieuwebrug / de Liede" (BNL) en enkele bewoners daar hebben wel een zienswijze ingediend. Zij vrezen overlast bij de woningen aan de andere kant van de Ringvaart, recht tegenover het terrein.

De Omgevingsvergunning is verstrekt op 6 november 2013.

Op 28 januari 2014 is er een informatie bijeenkomst geweest over de bouwplannen, bijgewoond door bestuursleden.

De eerste paal is geslagen 17 maart 2014.

In de loop van 2015 is AirPriducts in bedrijf gegaan met beperkte capaciteit. Die capacitiet is in de loop van het jaar verhoogd naar de gewone bedrijfscapacitiet.
In de loop van dat jaar is er geen bijzondere overlast geconstateerd van verkeer en of geluid.

In de zomer van 2015 was er extra bewaking op Polanenpark i.v.m. een aanslag op een franse vestiging.

In december 2017 werd er een Geactualiseerd Rambestrijdingsplan gepubliceerd. De Dorpsvereniging heeft dit bestudeerd. Gezien de marginale wijziging die dit voor de omgeving inhield is er geen bezwaar aangetekend.

Het nieuwe Rambestrijdingsplan is voorjaar 2018 in werking getreden. Er is een presentatie voor de gemeentebestuurders en omwonenden geweest, maar daar is de Dorpsvereniging niet voor uitgenodigd.
.

WWBewakingbijQirProductsPolanenpark
HCCalamiteitenplanAirProducts
HDGasdistributiePolanenparkAirProducts
WWAirProductsverhuistnaarPolanenParkHDWijkraadvreestnieuweoverlastPolanenpark