SpaarnwoudeDijkland

Zoals bekend liggen Haarlemmerliede, Penningsveer, Spaarnwoude, Vinkebrug en omliggend buitengebied in het deel van het recreatiegebied dat 'Dijkland' heet.

De vele fiets-, wandel- en ruiterpaden in Dijkland maken het mogelijk optimaal te genieten van het veenweidegebied met zijn specifieke flora en fauna. Vooral de aanwezige veenweidevogelpopulatie is uniek voor dit deel van de randstad. Daarnaast kunt u een bezoek brengen aan de agrarische bedrijven en het dorp Spaarndam. Rond Penningsveer vindt u jachthavens die zich richten op de kleine en middelgrote watersport.

*

Bovenstaande kaart detail komt uit van de website van 'Spaarnwoude'.

*

Link naar Recreatiegebied Spaarnwoude

en naar het bestuur en de vergaderingen: (www.spaarnwoude.nl => bestuur )

*

Zorgen

We maken ons zorgen over de toekomst van recreatiegebied Spaarnwoude. Iedereen weet inmiddels dat het geld bijna op is en dat het onderhoud nogal te wensen overlaat. Bijna alles is 40 jaar oud en bijna alles is aan het einde van zijn levensduur, met name de houten bruggen.
Meer informatie: naar
Duurzaam Spaarnwoude

Festivals

Behalve dagrecreatie kent heel Spaarnwoude in het zomerseizoen ook veel Festivals. De bekendste is Dance Valley, maar er zijn er veel meer. Die festivals zijn voor de andere bezoekers en de bewoners niet altijd een genot om te horen.

Historie

Spaarnwoude is in 1972 opgericht door de rijksoverheid als (Rijks-) bufferzone tussen Amsterdam en Haarlem.
Later werd Spaarnwoude zelfstandig en kreeg een zak geld mee van de overheid. De uitgaven bleken echter groter dan de rente van de bruidsschat. Zeker met de huidige lage rente. Er wordt dus meer uitgegeven dan er inkomt. Het faillissement komt er dus aan.

Recreatie in het gebied is gratis. Er zijn geen hekken en toegangspoortjes. De burgers van de omliggende gemeenten recreëren er dus gratis. Die omliggende gemeenten betalen mee aan Spaarnwoude, maar nemen hun verantwoordelijk niet voor de tekorten en willen geen van alle méér betalen dan ze nu al doen.

Meer lezen?

Als u meer wil weten over het ontstaan van Spaarnwoude: dit staat beschreven in ons jubileumboekje "Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude 40 jaar".

PRfestivalsinrecreatiegebieden2012