laagover

De omgevingsraad Schiphol draait nu één jaar.

Dorpskrant 140 (maart 2016)

Het ziet er naar uit dat de Tweede Kamer binnenkort akkoord gaat met de afspraken uit het Aldersakkoord. De bekendste regel daarin is de beperking tot 500.000 vluchtbewegingen per jaar. Meest knellend voor de luchtvaart is de beperking van het aantal malen dat er op een dag gebruik mag worden gemaakt van tegelijk twee start en twee landingsbanen. Dit is uiteraard om de secundaire banen, zoals de Zwanenburgbaan,  te beschermen waar de last van het vliegverkeer groter is dan bij de primaire banen, zoals de Polderbaan. In de Tweede kamer staat de invloed van de inwoners op beperking van de hinder onder druk. Sommige woordvoerders vinden de rol van de bewoners te knellend om Schiphol verder te laten groeien. Prioriteit voor de bewonersvertegenwoordiging is daarom te zorgen dat de afspraken van het Aldersakkoord allemaal nagekomen worden.

Bewoners hebben het grootste belang bij het handhaven van de afspraken. De andere partijen willen er aan tornen en ze zoeken daarom regelmatig de pers. Schiphol wil meer vluchtbewegingen en low cost carriers. Met dat laatste is de KLM niet zo blij, maar die lijken zich wat uit de markt te prijzen en het kaas van het brood te laten eten. De gemeenten in de ORS willen veel woningen bouwen ook in plaatsen waar vliegtuighinder is. Waar wij als bewonersvertegenwoordigers het aantal gehinderden door vliegtuigen willen verminderen daar willen de gemeenten gewoon nieuwe gehinderden ontwikkelen. Ze worden wel geholpen door de regels. Nieuwe woningen tellen niet mee bij de bepaling van het aantal gehinderden. Wij noemen die nieuwe gehinderden daarom spookgehinderden. Als bewonersvertegenwoordigers willen we dat het woningenbestand, wat nog stamt uit 2005, wordt geactualiseerd.

De groei van Schiphol vindt plaats op de secundaire banen omdat daar nog ruimte is. Dat leidt tot veel ongerustheid bij de bewoners rond de secundaire banen. Vooral Aalsmeer heeft veelvuldig de pers gehaald. Het is ook een gemeente met een grote bouwambitie. Je zou daar vraagtekens bij kunnen zetten.
Het afgelopen jaar is de Polderbaan weer veel gebruikt. Het is immers de primaire baan. Er wordt veel geland op de Polderbaan vanwege de overheersende windrichting ondanks dat eerste preferentie van het afgesproken stelsel is dat er gestart wordt vanaf de Polderbaan.

Begin vorig jaar is de Omgevingsraad Schiphol (ORS) door de staatssecretaris, toen nog Mansveld, geïnstalleerd als opvolger van de Alderstafel. Het is een leerzaam jaar geworden. Het zijn ingewikkelde onderwerpen waarbij veel historische achtergrond van belang is om te begrijpen waarom afspraken zijn zoals ze zijn.

In het eerste jaar van de ORS zijn er al heel wat dossiers langsgekomen waarvan het de inzet en de kunst is de luchtvaartsector aan de afspraken te houden. Het aantal nachtvluchten is meer dan de oude norm van 31.000 terwijl inmiddels 29.000 het afgesproken maximum is. Dat getal is indertijd verlaagd omdat er niet voldoende CDA’s gevlogen werden. Dat zijn vluchten waarbij in een glijvlucht geland wordt zodat de motoren niet gebruikt hoeven te worden. Meer CDA vluchten betekent een verlaging van de capaciteit van de Polderbaan. Het onderwerp nachtvluchten is nog niet gesloten. Daar is bijgekomen dat sinds april dit jaar alle nachtelijke landingen vanuit het noorden over Castricum gaan. De Luchtverkeersleiding (LVNL) zou daar wat aan doen, maar ze hebben twee mijlpalen al overschreden zonder hun toezeggingen na te komen. Ze schijnen vooral bezig te zijn met interne schermutselingen. De ORS is een wollen deken voor vooral de LVNL.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol