laagover

De spanning stijgt rond Schiphol

Dorpskrant 143 (dec. 2016)

In de Aldersafspraken is een maximum van 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2020 voor Schiphol vastgesteld. Voor 2017 wordt dit maximum al vrijwel gehaald. Er zijn teveel slots uitgegeven aan vluchten, die niet horen bij de hub functie van Schiphol. Die hub functie houdt in, dat Schiphol een knooppunt van internationale vluchten moet zijn waar goed overgestapt kan worden. Vakantievluchten horen daar niet bij.

De hoogste chef van Schiphol, de heer Nijhuis, heeft toegezegd dat Schiphol zich zal houden aan de afgesproken grens. Met de toename van de luchtvaart zou dat inhouden dat er vakantievluchten naar andere vliegvelden overgeplaatst moeten worden. De vakantievlucht operators beginnen zich echter al te roeren. Die willen natuurlijk niet graag weg van Schiphol. Hoe men het toch voor elkaar gaat krijgen om binnen de grens te blijven is spannend om te volgen maar overschrijding van het afgesproken aantal van 500.000 is voor de bewoners absoluut onbespreekbaar!

De gebruiksprognose voor 2017 laat opnieuw zien dat het aantal nachtvluchten het afgesproken maximum van 29.000 ruim overschrijdt. Het oorspronkelijke aantal was 31.000, maar dit is naar eis van de bewoners verlaagd is omdat het aantal afgesproken glijvluchtdalingen bij lange na niet gehaald wordt. Een glijvluchtdaling geeft veel minder hinder dan dalen met de motor.

Schiphol vindt dat ze deze marge mag overschrijden omdat ze van mening is dat die glijvluchten wel uitgevoerd worden. Dat is echter geenszins het geval. Een glijvlucht kost capaciteit op de luchthaven en vandaar dat er maar in beperkte en in afnemende mate gekozen wordt voor glijvluchten. De bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) heeft ernstig bezwaar gemaakt tegen de overschrijding. Het is niet ondenkbaar dat de staatssecretaris de knoop in dit conflict moet doorhakken.

Om de Aldersafspraken definitief te kunnen invoeren moet de Tweede Kamer het nieuwe stelsel beoordelen op basis van een Milieu Effect Rapportage; een MER. Deze MER komt maar langzaam tot stand. Daar komt bij, dat de berekeningen van de hinder van Schiphol overgedaan moeten worden omdat nu algemeen erkende Europese rekenregels gebruikt moeten worden.

Het is spannend wat de uitkomsten van de berekeningen zullen zijn. Hoeveel hinderbeperking zal al tot stand gebracht zijn sinds 2005? Pikant daarbij is, dat mensen die in woningen wonen, die gebouwd zijn in gehinderd gebied na 2005, niet meetellen. Dat vinden de bewonersvertegenwoordigers in de ORS een onacceptabele benadering.

Spannend is wat de verkiezingen van de Tweede Kamer gaan brengen. Gokt men met de vertraging van de MER op een groter draagvlak voor de luchtvaartsector en een kleiner draagvlak voor bewonersbelangen?

Gerard J├Ągers
Clustervertegenwoordiger namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

groen2