laagover

Gaat schiphol nu wel of niet verder groeien?

Dorpskrant 144 (maart 2017)

De laatste tijd wordt er veel gepubliceerd over Schiphol. De capaciteit van 500.000 vliegbewegingen per jaar is nu vrijwel bereikt en dat is veel eerder dan bij het afsluiten van het Aldersakkoord eind 2014 werd verwacht. Tot en met 2020 is die 500.00 het afgesproken maximum. Dus is de vraag op hoe het de komende jaren tot 2020 moet. En nog meer: hoe moet het daarna?
Het zal duidelijk zijn dat de luchvaartpartijen het liefst zo snel mogelijk de gemaakte afspraken willen doorbreken zoals het evenzeer duidelijk is dat de bewoners daar niets voor voelen.

Dat het maximum zo snel bereikt is heeft een aantal oorzaken. Op de eerste plaats is de luchtvaart harder gegroeid dan verwacht. Dat heeft ongetwijfeld te maken met de aangetrokken economie. Maar het komt ook doordat de in 2014 beschikbare groeicapaciteit (de slots) voor een belangrijk deel gegeven zijn aan maatschappijen die niet thuishoren bij de hub-functie van Schiphol. Schiphol is bedoeld voor de internationale verbindingen. Heen- en terugvluchten naar vakantiebestemmingen horen daar niet echt bij. Die dienen, zoals afgesproken aan de tafel van Alders, uitgeplaatst te worden naar Lelystad. Maar die nieuwe luchthaven is niet op tijd klaar en ondertussen zijn de slots al op Schiphol afgegeven. Met die slots is niet voldoende selectief en zorgvuldig omgegaan, zodat de luchtvaartmaatschappijen, met de KLM voorop, nu klagen dat de gewenste groeiruimte er de komende jaren niet meer is.

Het gebrek aan groeiruimte komt overigens ook doordat Schiphol zelf voorlopig geen toename van passagiers aan kan. De terminals en dergelijke zijn aan hun taks en pas rond 2020 verwacht Schiphol voldoende capaciteit bijgebouwd te hebben om verder te kunnen groeien. Ze hebben dan wat genoemd wordt een tweede areaal bijgebouwd.

Na 2020 mag Schiphol alleen groeien als de hinder afneemt. Schiphol claimt dat de hinder met 40% is afgenomen door vooral stillere vliegtuigen,. Volgens de afgesproken 50-50 regel zouden ze dan 20% mogen groeien wat leidt tot 600.000 vliegbewegingen. Waarschijnlijk is daarvoor een tweede Kaagbaan nodig wat weer een groot aantal nieuwe gehinderden zal opleveren.

Wat de werkelijke hinderbeperking echt is geweest wordt nu uitgerekend in het kader van een Milieu Effect Rapportage (MER) die nodig is om de Alders afspraken vast te leggen in een wet. De bewonersvertegenwoordiging verwacht dat er hooguit 10% hinderbeperking is geweest. Dat zou met de 50-50 regel tot een groei van 5% ofwel 525.000 vliegbewegingen leiden. Dit grote verschil van inzicht tussen Schiphol en de bewoners komt ook doordat Schiphol de gehinderden die in nieuwe huizen wonen in de gehinderde gebieden niet meetelt.

Het antwoord op de vraag of Schiphol verder gaat groeien is dus dat het er nu naar uitziet, dat het tot 2020 ongeveer gelijk blijft aan nu. Daarna zou volgens de afspraken een beperkte groei mogelijk zijn. Het zal nog een hele klus zijn om die groei in toom te houden. De afspraken zijn er, maar de politiek lobby voor groei is zeer groot.

Gerard J├Ągers
Clustervertegenwoordiger namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

groen2