laagover

Schiphol, never a dull moment.

Dorpskrant 145 (juni 2017)

Ook de afgelopen tijd stond Schiphol bijna dagelijks in de krant. Soms is dat voor ons interessant als klant van Schiphol als het gaat over veel verwachte zaterdagen en de ruzie tussen de KLM en Schiphol daarover.

We hebben er als bewoner altijd mee te maken, zeker als het over veiligheid gaat. Op 6 april is er een rapport verschenen over Veiligheid Vliegverkeer Schiphol. Dat rapport geeft een snoeihard oordeel over de veiligheidssituatie op en rond Schiphol en het rapport is dan ook ingeslagen als en bom. De Onderzoeksraad voor Veiligheid schrijft: ”Uit het onderzoek komen geen aanwijzingen naar voren dat de veiligheid op Schiphol onvoldoende is. Het onderzoek legt daarentegen wel veiligheidsrisico’s bloot, die integraal en structureel moeten worden aangepakt om de veiligheid nu en in de toekomst te kunnen waarborgen.” De staatssecretaris Dijksma heeft laten weten dat “Verder groei niet ten koste mag gaan van de veiligheid”. Of ze ook het grote aantal aanbevelingen uit het rapport van de Onderzoeksraad overneemt is nog niet bekend. Volgens de Onderzoeksraad kan Schiphol niet verder groeien als de aanbevolen maatregelen niet genomen zijn.

Het eerste kwartaalrapport van BAS (Bewoners Aanspreekpunt Schiphol) is verschenen. De Polderbaan is ongeveer 10.000 keer voor starten en 25.000 keer voor landen gebruikt. Spaarndam had de grootste groei van het aantal melders ten opzichte van het eerste kwartaal vorig jaar. Vliegverkeer dat vanaf de Zwanenburgbaan start en naar het noordwesten vertrekt, krijgt in plaats van een standaardvertrekroute een koersinstructie van Luchtverkeersleiding. Dit gebeurt om veiligheidsredenen in het geval de Polderbaan niet gebruikt kan worden door onder meer werkzaamheden aan/bij deze baan. Dit vliegverkeer kan in de omgeving van Spaarndam, Velserbroek en Velsen-Zuid vliegen. Als gevolg hiervan is het aantal melders in onze regio fors toegenomen.

Er is een wet in voorbereiding om het aantal nachtvluchten tijdelijk te beperken tot 32.000. Het is de bedoeling om dit maximum met de Aldersakkoorden naar 29.000 te brengen. Echter omdat nog steeds de wet die dat moet regelen niet is ingediend was dat nog niet geregeld. Dat die wet nog niet geldt komt omdat er nog steeds gewacht wordt op de Milieu Effect Rapportage die Schiphol moet maken en die nodig is voordat de wet naar de Tweede Kamer kan. De opstelling van de bewonersvertegenwoordiging is dat het beter is voorlopig een grens van 32.000 te hebben dan geen bovengrens.

Drie luchtvaartmaatschappijen hebben boetes gekregen van de inspectie omdat ze te vaak in de nacht landen op Schiphol. Volgens de inspectie stijgt het aantal maatschappijen dat buiten de regels in de nacht aankomt. Ook zijn er zeven luchtvaartmaatschappijen gewaarschuwd omdat ze afweken van de voorgeschreven route.

Kort geleden is er een rapport uitgekomen over het beleefde woongenot in de IJmond. In onze regio blijkt dat gemiddeld minder te zijn dan in Nederland. Haarlemmerliede en Spaarnwoude springt er uit wat betreft oorzaak. In tegenstelling tot ander gemeenten in de IJmond is geluidsoverlast van vliegtuigen en trillingen door vliegtuigbewegingen de belangrijkste factor vooroverlast. In andere gemeenten worden eerder andere bronnen van geluid, zoals van verkeer, of stof en geur als oorzaak genoemd van beperkingen van het woongenot.

 

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

groen2