laagover

Is het tij voor Schiphol aan het keren?

Dorpskrant 149, juni 2018

De kritiek op de luchtvaart is aan het groeien. De discussies over het vliegveld van Lelystad is daarvoor een aanleiding. Ook wordt steeds duidelijker dat de luchtvaart niet op een eerlijk speelveld speelt. Het klimaatvraagstuk lijkt voor de luchtvaart niet te tellen, want er wordt geen CO2 systeem gehanteerd. Ook zijn BTW regels voor luchtvaart heel anders dan voor auto’s treinen en bussen.

De GGD Kennemerland heeft een gedegen rapport opgesteld waaruit blijkt dat de hinderbeleving de laatste jaren gelijk gebleven is in de regio, waar de luchtvaart sector veelal claimt dat de hinder minder wordt. Hoewel geen verassing, is duidelijk aangetoond dat vooral Zwanenburg en Halfweg veel last hebben, maar ook Spaarndam scoort opvallend in het rapport.

Er is een Landelijk Beraad Bewoners Luchtvaart opgericht. Deze heeft op 23 juni jl. een landelijke manifestatie georganiseerd om aandacht voor de vraagstukken rond de luchtvaart te vragen.

Ondertussen zien we al een kentering ontstaan. In de Tweede Kamer in Den Haag wordt het idee van een luchthaven in zee niet langer van tafel geveegd. Ook zien we dat de nieuwe coalitie van de gemeente Amsterdam vindt, dat groei boven 500.000 vliegbewegingen niet toegestaan moet worden. Hoewel uiteindelijk de besluiten in Den Haag worden genomen is zo’n positie van de mede aandeelhouder Amsterdam van Schiphol een belangrijk en bemoedigend signaal.

Stopt nu de groei van de welvaart en de werkgelegenheid als Schiphol niet kan groeien? Dat hoeft geenszins het geval te zijn. Het was altijd al de bedoeling en afspraak om selectief te zijn in de keuze van vluchten voor Schiphol. Als nu deze afspraak wordt nagekomen en gericht wordt op vluchten die echt van belang zijn voor Schiphol en de regio dan zal met 500.000 vliegbewegingen alle belangen goed gediend kunnen worden.

Ondertussen moeten we ook met de gewone activiteiten doorgaan. Klaag bij BAS als u een klacht hebt. Overweeg of u een kleine (of grote?) rol wilt spelen in de activiteiten rond Schiphol en de verkiezingen voor de Omgevingsraad Schiphol die aan het einde van dit jaar gehouden gaan worden.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol