laagover

Geen bericht?

Dorpskrant 150, sept 2018

 

Vraag van de redactie:
- Beste Gerard, deze keer geen Schipholbrief in de dorpskrant?

Antwoordt van Gerard Jägers:
- Klopt. Het is stilte voor de storm. Bovendien was de dead line erg kort na mijn vakantie. Volgende keer is er zeker weer een stuk van mij.

 

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

***

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

De voorzitter.

groen2