HDSchiphol540000vluchten

De ontwikkeling van Schiphol de komende 10 jaar.

(overgenomen uit Dorpskrant 151, dec. 2018)

Schiphol en de luchtvaart denken aan een bescheiden groei van Schiphol. 1,8% groei per jaar wordt genoemd. Dat betekent een groei van 500.000 vliegbewegingen per jaar zoals dit jaar naar 600.000 over 11 jaar. Er is nu een beschouwing van Schiphol die mikt op 540.000 vliegbewegingen in 2030. De bewonersorganisaties in de Omgevingsraad Schiphol (ORS) en veel andere organisaties denken dat 500.000 wel genoeg is. Er gaan afb1ook veel stemmen op voor krimp.

We zijn gewend aan groei, maar toch is gelijk blijven niet zo’n gekke gedachte. Schiphol is enorm gegroeid met goedkope vakantievluchten, terwijl de afspraak was selectief met de ruimte om te gaan. De bedoeling van Schiphol is de netwerkfunctie te vervullen. Dat is ook waar de KLM op gericht is; intercontinentale verbindingen. De goedkope vakantievluchten drukken de KLM voor een deel weg evenals vrachtvluchten die relatief veel werkgelegenheid bieden.

Die goedkope vakantievluchten concurreren ook op een oneerlijke manier met andere vormen van openbaar vervoer. Bij de trein moet wel btw betaald worden en zitten er wel belastingen op het energiegebruik en wordt wel voor de veroorzaakte CO2-uitstoot betaald.

Het is hard gegaan het laatste jaar. Door de activiteiten rond Lelystad is de aandacht voor de hinder van vliegverkeer weer hoog op de agenda gekomen. Daar komt bij dat Schiphol dit jaar een recordaantal klachten krijgt. Dat komt voor een belangrijk deel door het maar lukraak vliegen toen de Polderbaan een paar weken dicht was. Er is dit jaar een rapport van de GGD Kennemerland verschenen waarin gerapporteerd wordt dat de slaapverstoring door nachtvluchten ernstigere vormen aanneemt dan eerder gedacht. Dit jaar is er ook een rapport verschenen waaruit blijkt dat het ingewikkelde banenstelsel van Schiphol qua veiligheid wel ongeveer aan de grens zit met 500.00 vliegbewegingen. Door het RIVM is een langdurige studie gestart naar het effect van ultrafijnstof op de gezondheid van mensen rond de luchthaven. Ook wordt er steeds meer verwacht dat de luchtvaart gaat meedoen aan het verkleinen van het klimaatprobleem.afb2

In dat licht heeft de minister die over Schiphol gevraagd een maatschappelijke consultatie te houden vooruitlopend op besluiten die er genomen moeten worden over enerzijds het nieuwe handhavingsstelsel (de Aldersafspraken) en de kwestie wonen-vliegen. Daar wordt onder ander met hulp van internet druk gebruik van gemaakt. Ook zijn er huiskamerbijeenkomsten met onder andere de heren Benschop (CEO van Schiphol) en Alders (voorzitter van de ORS). De ORS moet de minister adviezen geven. Voor de Aldersafspraken is een Milieu Effect Rapportage (MER)nodig. Het lukt Schiphol echter al een paar jaar niet er een te produceren die de toets van de kritiek kan doorstaan. Nu wordt verwacht dat er eerst onderhandeld wordt voordat de MER afgemaakt wordt.

Er is een enorme bouwopgave in de Metropool Regio Amsterdam (MRA). Er moeten 300.000 woningen bij komen. De bewonersvertegenwoordigers erkennen die behoefte wel, maar ze vinden dat die woningen niet in gehinderde gebieden moeten worden gebouwd. Hier is een grote controverse met de wethouders in de Omgevingsraad. Die vinden dat er ook in gehinderde gebieden gebouwd moet kunnen worden. Ze denken dat de hinder geen rol meer speelt als je een handtekening op je koopcontract van je nieuwe huis zet waarin staat dat je weet dat je hinder van Schiphol gaat krijgen.afb3

Mooi is dat het onderwerp vliegveld in zee weer bekeken wordt. Voor de komende 10 à 20 jaar zal ons dat echter niet helpen. We moeten dus nu zorgen dat de Schiphol niet boven de 500.000 vliegbewegingen groeit en zich inzet op de kerntaken van de luchthaven en maximaal de KLM faciliteert.

Dit artikel is begin december geschreven. De ontwikkelingen gaan zo snel dat ik niet uitsluit dat er tegen de tijd dat u dit leest alweer een en ander veranderd is. Wat blijft is dat de ontwikkelingen goed gevolgd blijven worden uit bewonersperspectief. De zorgen over het aantal nachtvluchten, over de startprocedures en over de routes voor opstijgen als de Polderbaan gesloten is, blijven. Daarom reken ik op u als we weer een bewonersvertegenwoordiging in de Omgevingsraad willen krijgen voor Halfweg, Zwanenburg, Haarlemmerliede en Spaarndam.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de
Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

* * *

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

De voorzitter.
 

ORSlogo1

groen2