laagover

Het is nu aan de minister

Het is ondanks uitstel tot eind januari dit jaar niet gelukt een unaniem advies aan de minister te geven over hoe het verder moet met Schiphol. De luchtvaart sector wil doorgroeien terwijl bewoners en bestuurders in elk geval pas op de plaats willen houden totdat duidelijk is, hoe Schiphol zich aan de afspraken gaat houden. Het standpunt van de bewoners is maximaal 500.000 vliegbewegingen per jaar tot 2023 en maximaal 29.000 nachtvluchten. Dit standpunt is op basis van overleg met de kiesmannen van de clustervertegenwoordigers ingenomen. Helemaal unaniem was dat niet. De bewonersdelegatieleider Kees van Ojik had liever gezien, dat gekozen was voor een gematigde groei tot 515.000 vliegbewegingen tot aan 2028, dus voor meer zekerheid op langere termijn. Maar dat standpunt heeft het dus niet gehaald.

Het overleg en de onderhandelingen is de laatste jaren ingewikkelder geworden. De groei van de luchtvaart was groot. De ruimte is weggegeven aan goedkope vakantievluchten in plaats van dat er ruimte is gelaten aan het netwerkwerkverkeer van de KLM. Schiphol is een ingewikkeld vliegveld waardoor er eerder veiligheidsvraagstukken optreden. Ook zijn gezondheid en klimaat essentiële onderdelen van het luchtvaart dossier geworden. Daar komt bij, dat er een enorme behoefte aan woningen in onze regio is. Hoe meer er gevlogen wordt hoe meer bouwbeperkingen er zijn. Vandaar ook dat de bestuurders en de bewoners aardig op één lijn zaten bij de onderhandelingen.

Omdat er geen overeenstemming in de Omgevingsraad is bereikt zal er ook waarschijnlijk geen relevant overleg meer zijn het komende jaar waar de bewonersdelegatie invloed kan uitoefenen. Lobbyen, actie voeren en klagen bij BAS kan natuurlijk wel. De verkiezingen voor nieuwe bewonersvertegenwoordigers is met maximaal een jaar uitgesteld omdat de onderhandelingen teveel capaciteit van de betrokken en werd gevraagd. Voordat verkiezingen worden gehouden gaat het ministerie eerst de eerste periode van de Omgevingsraad evalueren.

Het onderwerp Schiphol is nu aan de Minister en de Tweede Kamer. De huidige Tweede Kamer nijgt naar groei voor Schiphol. Hoe dat na de verkiezingen voor de Provinciale Staten zal zijn, is een spannende vraag.

 

Klagen bij BAS (het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):

Telefoon: 020-601 55 55 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).

Website: http://www.bezoekbas.nl/

 

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

***

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

De voorzitter.