laagover

Minister wil Schiphol verder laten groeien.

In de kamerbrief van 5 juli geeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) aan hoe ze het regeerakkoord wil uitvoeren. Ze noemt daarbij het aantal van 540.000 vliegbewegingen terwijl nu nog het maximum 500.000 is. Ze wil dat wel doen in combinatie met een verlaging van het aantal nachtvluchten van 32.000 naar 29.000. Het is voortzetting van het oude beleid waarbij ze erkent, dat er nu meer hindernissen overwonnen moeten worden voordat groei gerealiseerd kan worden. Groei moet verdiend worden door vermindering van hinder. Ze wil dat meten in aantal gehinderden.

We weten dat het aantal gehinderden een volstrekt onvoldoende meetmethode is. Het zegt weinig over de ervaren hinder. Qua hinder zijn we ook, volgens Alders in zijn laatste verslag van zijn werk als voorzitter van de Omgevingsraad, over een grens gegaan wat betreft wat mensen aankunnen. Hij heeft ook aangegeven dat afspraken niet altijd door de sector worden nagekomen. Nu zou de minister de sector wel hard aan de afspraken willen houden.
Nastreven van een maximum van 29.000 nachtvluchten lijkt een mooie toezegging, maar eigenlijk was dat al lang een afgesproken maximum. Die afspraak wordt niet gehandhaafd.
De bewonersvertegenwoordiging in de ORS blijft van mening dat 500.000 het maximum aantal bewegingen moet blijven. Eerst moet er meer duidelijkheid komen over de gezondheidseffecten van de luchtvaart voordat verder gedacht kan worden over groei van Schiphol

Hoe verder met de Omgevingsraad?
Pieter van Geel, voormalig staatssecretaris, is aangesteld als interim opvolger van Alders. Hij moet de ORS evaluatie van de afgelopen 5 jaar vorm geven en leiden. Daar moet dan een advies uitkomen over hoe het verder moet. In principe moeten er nog dit jaar verkiezingen gehouden worden voor de vertegenwoordigers in de ORS. Ik ben benieuwd hoe Spaarndammers en de bewoners van Haarlemmerliede hier over denken.

Klagen bij BAS (het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol):
Telefoon: 020-601 55 55 (op werkdagen van 09.00-17.00 uur).
Website: http://www.bezoekbas.nl

Gerard J├Ągers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol
 

***

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

De voorzitter.

groen2