laagover

Minister worstelt verder met het Schiphol dossier.

De ambitie van de minister van Nieuwenhuizen is dat eindelijk nog in 2019 het Nieuwe Normen en Handhaving stelsel wordt ingevoerd (het Aldersakkoord). De ambitie is al zover terug gebracht dat het alleen over het eerste jaar gaat; het jaar 2020. In dat besluit wordt het maximum aantal vliegtuigbewegingen van 500 duizend geregeld met daarvan maximaal 32 duizend in de nacht. Het ziet er op het moment van het schrijven van dit artikel niet naar uit dat dit op tijd gaat lukken. Er is nog geen Milieu Effect Rapport bijvoorbeeld. Het jaar is nog te kort voor de daarbij behorende inspraak procedures. Dat alles betekent dat het oude systeem officieel geldt, maar die wordt niet meer gehandhaafd. Er wordt “anticiperend gehandhaafd”; een eufemisme voor niet handhaven. Zo wordt bijvoorbeeld de vierde baanregel die de secundaire banen (Zwanenburgbaan, Aalsmeerbaan en Buitenveldertbaan) moet beschermen regelmatig overschreden zonder consequenties. Dat zal dus voorlopig gewoon doorgaan.

Voor de jaren daarna moet het stelsel nog verder vastgesteld worden. Dan zou Schiphol geleidelijk mogen groeien tot maximaal 540 duizend vluchten als er hinderbeperking is gerealiseerd. Dus Schiphol moet de groei verdienen. Dat lijkt eenvoudiger dan het is. Inmiddels is iedereen er van overtuigd dat het berekenen van het aantal gehinderden in een berekende geluidscontour weinig zegt over de beleefde hinder. Er moet dus een nieuwe norm komen voor de beleefde hinder; een buitengewoon ingewikkelde vraag. Gelukkig heeft de minister in gang gezet dat er meer gemeten moet gaan worden. Dat is een beter beleid dan dat van de gemeente Haarlemmermeer die van een aantal metingen af wil.

Ondertussen is het dossier Schiphol weer verder verbreed. Ging het eerst alleen over geluid en veiligheid. Tegenwoordig gaat het ook over klimaat, CO2, ultrafijnstof en de gezondheid. En natuurlijk is daar nu ook de stikstof problematiek bijgekomen. De politieke druk tegen nachtvluchten is de laatste tijd duidelijk toegenomen.

De heer Pieter van Geel, de opvolger van Hans Alders als voorzitter van de Omgevingsraad Schiphol, heeft de opdracht de ORS te evalueren die nu bijna 5 jaar actief is. Hij moet half 2020 klaar zijn. Een onderdeel van de evaluatie gaat over de rol van de bewonersvertegenwoordiging in de ORS. Omdat nog niet duidelijk is of de rol van de bewoners moet veranderen zijn de verkiezingen weer met op zijn minst een half jaar uitgesteld. Dat betekent dat ondergetekende u dan al 5,5 jaar vertegenwoordigt in plaats van de oorspronkelijk bedoelde 4 jaar. Ondanks dat kunt u zich toch bij onze lokale werkgroep aansluiten om u in te werken en eventueel mee te werken aan en bij de volgende verkiezingen.

Gerard Jägers
Clustervertegenwoordiger
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol

logoomgevingsraad
 

Klagen

Klagen en vragen stellen kan telefonisch of elektronisch bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (http://www.bezoekbas.nl/).

logoBAs

 

***

Mededeling van het bestuur:

Binnenkort zullen voor de vertegenwoordiging van omwonenden van Schiphol in de Omgevingsraad van Schiphol (ORS) nieuwe kiesmannen gekozen moeten worden. Deze kiesmannen kunnen dezelfde zijn als bij de vorige verkiezingen, maar kunnen ook nieuwe mensen zijn. Zij kunnen actief of passief deelnemen aan het overleg van de Polderbaan, waar ons dorp het meeste geluidoverlast van heeft. Gezien de drukte van de huidige bestuursleden zijn we op zoek naar nieuwe vertegenwoordigers. Wie dus interesse heeft in deze materie of deskundig is, kan zich bij de voorzitter melden.

Theo vink, voorzitter.

groen2