laagover

De Polderbaan wordt opgerekt

Van 25 januari tot 26 april wordt er groot onderhoud gepleegd aan de Polderbaan. Dat is op zichzelf geen bijzonderheid; asfalt wordt vervangen en bekabeling wordt aangepast. Naast gewone werkzaamheden wordt het Instrument Landingssysteem aangepast. Dat houdt in, dat de baan geschikt gemaakt wordt voor gps-landingen; landingen waarbij de tussenkomst van een luchtverkeersleider geheel anders wordt en minder direct nodig is. De navigatie wordt overgedragen aan een systeem.

De tussenruimte tussen landende vliegtuigen kan daardoor verkort worden van 120 seconden naar in theorie zelfs 70 seconden. Het maakt het mogelijk, dat er in glijvlucht geland kan worden. Op termijn is het de bedoeling, dat er op aanmerkelijk grotere hoogten gevlogen gaat worden en dat er structureel precies door denkbeeldige buizen geland en gestart gaat worden. Besluitvorming zal dit jaar plaatsvinden met een eerste invoering naar verwachting in 2023. De uiteindelijke doelstelling is het systeem in 2035 geheel operationeel te hebben. Streven is dat dan 80% via glijvluchten wordt geland.

Door de kortere tijden tussen landende vliegtuigen neemt de capaciteit van de Polderbaan enorm toe. Bedenk dat zo’n ⅔ van de vliegbewegingen op de Polderbaan landingen zijn. In 2019 waren dat er 160.000. Wat zijn de mogelijke gevolgen van deze capaciteitsuitbreiding?

Op de eerste plaats kan de groei van Schiphol doorgaan zonder dat de tweede Kaagbaan wordt aangelegd. Ook hoeft niet meer over een vliegveld in de Noordzee te worden nagedacht. Voorlopig is met het nieuwe normerings- en handhavingsstelsel (het resultaat van het Alderakkoord) 500.000 het maximale aantal vliegtuigbewegingen per jaar, maar het stelsel kan ook onder voorwaarden tot verdere groei leiden volgens de 50-50 regel (met hindervermindering kan groei worden verdiend).

Mogelijk kunnen de Aalsmeerbaan en/of de Buitenveldertbaan verder afgewaardeerd worden en zelfs sluiting is niet ondenkbeeldig als de Polderbaan, de Kaagbaan en de Zwanenburgbaan fors zijn opgerekt.

Op de derde plaats kunnen mogelijk de contouren waarin niet gebouwd mag worden door de nauwkeurigere vliegpaden verkleind worden waardoor in de regio meer woningen gebouwd kunnen worden.

Voor bewoners nabij de Polderbaan betekent deze oprekking een forse uitbreiding van het aantal vliegbewegingen en een afname van stille periodes en een enorme impact op de gezondheid en leefbaarheid. Dat is geen prettig en gezond vooruitzicht. Het is de vraag of de voordelen voor de luchtvaart ten koste mogen gaan van bewoners in gebieden van toenemend intens gebruikte start- en landingsbanen.

Gerard Jägers.
Kiesman Omgevingsraad Schiphol voor Spaarndam
namens  de bewoners van het buitengebied van de Polderbaan in de Omgevingsraad Schiphol

logoomgevingsraad
 

Klagen

Klagen en vragen stellen kan telefonisch of elektronisch bij BAS, het Bewoners Aanspreekpunt Schiphol (http://www.bezoekbas.nl/).

logoBAs

 

***

groen2