KHoorzitting2ekameroverfusieoverzichtzaal


De Dorpsvereniging en de Dorpsraad waren beide in Den Haag aawezig om hun standpunt bij de 2e-kamer Commisie toe te lichten.
.

KHoorzitting2ekameroverfusieoverzichtzaal

Besluitvorming in de Kamers

Begin september 2017 besloot het kabinet om het herindelingsbesluit van beide gemeenten over te nemen. Dit hield in dat het een wetsvoorstel met het voorstel tot samenvoeging zou worden voorgelegd aan de Tweede en Eerste Kamer.

Er volgde een periode van enkele maanden met een betrekkelijke rust. Alleen de Dorpsraad Spaarndam roerde zich regelmatig met hun standpunt over afsplitsing en samenvoeging van Spaarndam-Oost bij Haarlem. Ook de gemeenteraadsverkiezingen gingen aan de inwoners voorbij. Immers op 21 november 2018 konden zij zelf pas de gemeenteraad van de nieuwe gemeente kiezen.

In april 2018 boog de Tweede kamer zich over het wetsvoorstel van het Kabinet. Opnieuw maakte onder andere de Dorpsraad Spaarndam gebruik van haar inspreekrecht. Dit veroorzaakte toch enige twijfel in de Kamer. Het gevolg was dat bij de behandeling van het wetsvoorstel een motie werd aangenomen waarin het kabinet gevraagd werd om betrokken partijen na de fusie per 1 januari 2019 opnieuw rond de tafel te laten gaan zitten. Onderwerp: de positie van het duodorp Spaarndam en een eventuele gewenste grenscorrectie. Zonder hierbij aan te geven hoe die correctie er uit moet komen te zien.
De exacte tekst vind u hier onder.

In juni 2018 volgde de Eerste Kamer dit initiatief. De fusie werd vastgesteld, alleen de provincie Noord-Holland kreeg de opdracht om in overleg te gaan met de nieuwe gemeente Haarlemmermeer, de gemeente Haarlem en de bewoners om te kijken of er een draagvlak is van een nieuwe grenscorrectie. Daarmee werd de fusie tussen Haarlemmermeer en Haarlemmerliede en Spaarnwoude een feit. Het betekent op 31 december 2018 er een einde aan ruim 155 jaar een zelfstandige gemeente H&S.

(tekst HvOmmeren, bewerkt door CBu)

Onderzoek Spaarndam na 01-01-2019

(zodra er meer bekend is over het onderzoek maken we dat hier bekend. We verwachten dat dit eind januari 2019 zal zijn)

 

IN BEWERKING

Motiekst348276
groen2