EindeHaarlemmerliede

Rol Dorpsvereniging.

Een voor ons belangrijk onderwerp in de jaren 2014-2017 was natuurlijk de toekomst van de gemeente.

De Dorpsvereniging heeft zoveel mogelijk bijeenkomsten bezocht om mee te praten en mee te denken. In 2016 waren we bij 12 bijeenkomsten.

De Dorpsvereniging heeft ook een enquête gehouden onder alle huishoudens in ons werkgebied. De uitkomst was dat ongeveer de ene helft een voorkeur had voor Haarlemmermeer en de andere heft voor Velsen.

De Dorpsvereniging heeft er bewust voor gekozen geen voorkeur uit te spreken, en de leden zelf hun oordeel te laten geven. Wel hebben we gekeken of er toegezegd werd dat de belangen van bewoners en de buurtorganisaties erkend werden.

Onze toekomstige rol

Nadeel van de fusie zal voor ons zijn dat er bijna geen direct contact meer zal zijn met het gemeente bestuur. Er zal een gebiedsmanager komen voor Haarlemmermeer-Noord en deze zal ons eerste aanspreekpunt worden.

Verder streven we er naar de contacten met Dorpsraden van ‘Spaarndam’ en ‘Halfweg’ te verdiepen en zondig gezamenlijk op te trekken.

HDKaartfusiegemeentebewerkt
groen2