Veerplas

De Veerplas is opgezet als een gebied voor dagrecreatie met ligweiden en een standje.
De veerplas valt onder Recreatiegebied Spaarnwoude.

Plannen

De Veerplas is opgezet als een gebied voor dagrecreatie met ligweiden en een standje. De enige voorziening tot 2008 was een toiletgebouwtje.

In 2005 is het plan ontstaan om meer voorzieningen te maken om daarmee meer geld te genereren (de inkomsten van Spaarnwoude zijn momenteel lager dan de uitgaven).
SAPlaza is in het gat gesprongen en heeft samen met 'AG architecten bv' een ambitieus meerjarenplan ontwikkeld voor allerlei OutDoor activiteiten.

In 2008 is er een tijdelijk Restaurant neergezet en zijn kleinschalige activiteiten gestart. Daarnaast worden grotere evenementen, zoals Circus Renz, gefaciliteerd. Er worden geen popconcerten gehouden.

In 2009 is een 'Adventurepark' gerealiseerd met 4 "hindernisbanen" op ruim 6m boven de grond.

In 2010 zal er een "Stads camping" gerealiseerd worden voor tenten en enkele Campers. Deze mogen maximaal 3 dagen staan. Dit vergt een aanpassing van het bestemmingsplan.

Voor 2012 staat de realisatie van een 150 meter lange hal met o.a. Indoor klimwand en restaurants gepland.

Zorgen

De Dorpsvereniging en omwonenden (Penningsveer, Liewegje en Zuiderpolder) zijn bezorgd over de ontwikkelingen.
Wij zijn voorstander van kleinschalige recreatie en van behoud van de mogelijkheid tot onbetaalde dagrecreatie op de weiden en rond het meer.
Wij vrezen horizon vervuiling door de enorme hal, en overlast voor de omwonenden.
Wat betreft dit laatste is er een Echo-groep die in overleg met SAPlaza, de gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude geluids- en verkeersoverlast probeert te voorkomen.

Actueel (07-01-2015)

De 'stadscamping' is uiteindelijk in februari 2012 afgeblazen omdat "het op dat moment economisch niet haalbaar was".

In februari 2013 is SAPlaza failliet verklaard. Een doorstart bleek niet mogelijk. Het tijdelijke restaurant is kort daarop verwijderd.
Het Adventure-park (klimpark) is nog een tijdje open geweest, maar in oktober 2014 is ook het Adventure-park verkocht en gedemonteerd.

*

Standpunt Bestuur:

Het bestuur betreurt het vertrek van SAPlaza vanwege zijn kleinschalige horeca en activiteiten.

Dat de bouw van de Klimhal e.d. uiteindelijk niet zijn doorgegaan wordt niet betreurd.

*

Afgesloten

*

VeerplasSAPlaza


Hieronder de schetsontwerp tekeningen voor de klimhal van SAPlaza en AG-architecten.


Hieronder de opkomst en ondergang van het klim-park van SAPlaza.

Veerplasplan1
Veerplasplan2
Veerplasplan3
Veerplasplan4
Veerplasplan5
Veerplasplan6
Veerplasplan7
Veerplasplan8
Adventurebouw
Adventurestart
Adventueweg
Adventuereinde
groen2