Situering

De Veerplas is gelegen in de gemeente Haarlem maar maakt deel uit van het Recreatieschap Spaarnwoude. De Veerplas grenst aan Penningsveer.
 

Activiteiten

De Veerplas is opgezet als een gebied voor dagrecreatie met ligweiden en een standje. De enige voorziening tot 2008 was een toiletgebouwtje.

In 2008 is er een tijdelijk Restaurant neergezet "SAPlaza" en zijn kleinschalige activiteiten gestart.
In februari 2013 is SAPlaza failliet verklaard en verdwenen.

Begin 2015 kondigde Veerkwartier nieuwe plannen aan voor dit gebied. In juli 2015 is het restaurant geopend.
In Maart 2017 is achter Veerkwartier een 'Speeleiland' voor de jeugd geopend, waar je lekker vies kan woerden.
 

Evenementen

Sinds 2010 worden en ook evenementen georganiseerd op het terrein van de Veerplas.
G
rote activiteiten van de laatste jaren zijn o.a.:
- Circus Renz (kerst-nieuwjaar, t/m 2015)
- Harleydag (2008-2012)
- 2Generation open air (2010)
- Edit festival (2012-2016)
- Veerplas Festival (sinds 2017)
-
TEVA dag (besloten)
-
Camping en Outdoor Recreatie Beurs

*

Actueel

In 2016 is er een nieuw bestemmingsplan aangekondigd voor het Veerplasgebied. Dit is in 2017 actief geworden.

Sinds 2009 is er Veerplas overleg (Echo-groep) tussen de gemeente Haarlem, Dorpsvereniging en omwonenden over evenementen bij de Veerplas.

Sinds 2015 werkt de gemeente Haarlem aan een nieuw 'Evenementenbeleid'. Onderdeel daarvan is de het Veerplas-terrein.

Wonen in de Waarderpolder was nooit toegestaan (convenant met Industriekring Waarderpolder) maar dat staat momenteel (eind 2017) ter discussie.

*

Standpunt bestuur

De Dorpsvereniging en omwonenden (Penningsveer, Liewegje en Zuiderpolder) zijn bezorgd over eventuele grootschalige evenementen en over plannen van de Gemeente Haarlem die woontorens aan de rand wil plaatsen.

Wij zijn voorstander van kleinschalige recreatie een klein schalige horeca. We zijn ook vóór het behoud van de mogelijkheid tot onbetaalde dagrecreatie op de weiden en rond het meer.

Wat betreft de evenmenten hechten wij belang aan het voortbestaan van de Echo-groep die in overleg met de gemeente Haarlem en het Recreatieschap Spaarnwoude geluids- en verkeersoverlast probeert te beperken.

*

HDAdemHaarlemfotowedstrijdBadmeesterstoelenVeerplasschaatsen