Echo-groep overleg

Naar aanleiding van klachten van de Dorpsvereniging en omwonenden over overlast van activiteiten bij de Veerplas is er november 2008 een 'echo-groep' gevormd die periodiek overlegd over komende activiteiten en de reeds plaatsgevonden activiteiten evalueert.
In deze groep hebben zitting (in 2009):

 • Evenementen manager Gemeente Haarlem (voorzitter)
 • Recreatie Noord-Holland (Spaarnwoude)
 • Horeca bij de Veerplas
 • Bewoners Veerpolder / Penningsveer
 • Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude
 • Bewoners Liewegje
 • Belangenvereniging Arkbewoners Lieoever
 • Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder

De Echo-groep Veerplas zal driemaal per jaar bij elkaar komen op de locatie SAPlaza. Een overleg in maart voordat het evenementenseizoen start, een overleg halverwege en een evaluatieoverleg aan het eind van het jaar.

Uitgangspunten

Recreatieschap, gemeente Haarlem en de exploitant SAPlaza hebben in 2009 de volgende visie op de Veerplas geformuleerd:

“De Veerplas is een recreatieterrein met de mogelijkheid tot het organiseren van evenementen. Het is dus geen evenemententerrein. De activiteiten die op de Veerplas worden georganiseerd hebben het karakter van sport (outdoor facilities), cultuur en recreatie en zijn kleinschalig van opzet. De gemeente Haarlem heeft geen plannen om de grote evenementen en festivals te verplaatsen van de binnenstad naar de Veerplas. De toeristische en economische waarde van de evenementen nemen dan juist af. Het zal op jaarbasis een enkele keer voorkomen dat er grootschalige evenementen op de Veerplas worden georganiseerd, zoals het Circus Renz (inpandig) of de Harleydag Haarlem”.

Belangrijke uitgangspunten zijn verder:

 • Het terrein blijft zoveel mogelijk vrij voor dagrecreatie.
 • Bij grootschalig evenementen kan het terrein afgesloten zijn. Deze evenementen zullen bij elkaar niet langer duren dan 35 dagen, inclusief opbouwen en afbreken.
 • In de regel wordt versterkte muziek niet toegestaan. Als dit wel wordt toegestaan zijn hier voorwaarden aan verbonden om de overlast zo veel mogelijk te beperken.
 • Overnachten is niet toegestaan.
 • Verkeersstromen moeten geregeld worden.

Verantwoordelijken

Grote evenementen vallen onder de verantwoording van de Evenementenmanager van de gemeente Haarlem.
De gemeente Haarlem publiceert jaarlijks een lijst met aangevraagde evenementen in Haarlem, inclusief Veerplas.
Zie de lijst voor 2010 van Veerplas en omgeving.
De lijst van 2009 vind u hier.

Kleine activiteiten vallen onder de verantwoording van de organisator, b.v. de horeca exploitant.

*

Vanaf 2017 valt het terrein onder het 'Evenementenbeleid' van de gemeente Haarlem en gelden er andere uitgangspunten.

*

Actueel

Namens de Dorpsvereniging heeft momenteel (2016) bestuurslid José Molenaar zitting in de Echo-groep.

De Echo-groep leide een paar jaar een marginaal bestaan daar zij nauwelijks meer bijeen kwam (2013-2016). In 2017 is de grep weer 2x bijeengeweest.

*

In de laatste jaren werd er vaak al een evenementen vergunning afgegeven voordat de formele bezwaar-procedure werd afgewacht. Hier tegen hebben Dorpsvereniging en Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder in 2016 gezamenlijk geprotesteerd bij de gemeente Haarlem. Toegezegd is de procedure zorgvuldiger te gaan volgen.

*

Er wordt momenteel (begin 2017) in de gemeente Haarlem gewerkt aaneen nieuw bestemmingsplan voor Penningsveer (Veerpolder en Schoteroog) en ook aan een nieuw Evenementenbesluit.
Dorpsvereniging en Wijkraad Parkwijk-Zuiderpolder besturen dit gezamenlijk en hebben gezamenlijk voor-overleg gehad met de gemeente Haarlem.

*

HWFilmkijkenaandeVeerplas
IMGP4307
HDEditfestivalgoedverlopenVeerplas
IMGP3948
HDOntspannenHarleydagVeerplas