item1

Actueel

De werkzaamheden aan de Liedeweg gaan nu echt begonnen. De Liedeweg wordt afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de Oude Notweg en Penningsveer. Er worden omleidingsroutes ingesteld.
Aanvang werkzaamheden: 31-08-2015.
Duur: tot eind december 2015

De bewoners zijn medio augustus geïnformeerd middels een brief.

Klik hier voor de uitvoering van de Liedeweg.

Op de Lagedijk is verzakking geconstateerd van de grasbetontegels. Er is een voor fietsers gevaarlijke spleet ontstaan tussen het asfalt en die tegels.

 

Inleiding

De bouwplannen in en rond Spaarndam zullen zorgen voor een toename van het verkeer over Spaarndammerdijk (richting Halfweg), Lageweg, Lagedijk, Liedeweg en Penningsveer.
Met name de bouw van
SpaarneBuiten zal een toename van het verkeer laten zien.

De kwaliteit van de wegen is al vele jaren een zorg. De wegen hebben een zachte fundering die ongeschikt is voor zwaar verkeer. Daarnaast worden de kanten kapot gereden door (vracht-) verkeer dat uitwijkt voor tegenliggers.

 

Lagedijk

Voorafgaand aan de Liedeweg is in 2015 de Lagedijk verbeterd.
 

Liedeweg

De Liedeweg is volgens de Dorpsvereniging niet geschikt voor doorgaand verkeer, hij is te smal en de weg fungeert ook als voetpad (!).

Er rijd ook onverklaarbaar veel vrachtverkeer over de weg, de wagens van Molenaar BV niet meegerekend.

Er wordt vaak ook hard gereden, veel meer dan de voorgeschreven 30km. Handhaven is nog nooit gedaan.

Het bestuur is wel voorstander van het ontmoedigen van verkeer over de Liedeweg. De weg afsluiten voor vrachtverkeer is niet mogelijk, daar dit de enige toegang toet het buitengebied is voor vrachtverkeer en hulpdiensten.
Verkeersremmende maatregelen, zoals drempels en versmallingen, zijn mogelijkheden om verkeer te ontmoedigen en voetgangers te beschermen.

Het gemeentebestuur en de Dorpsvereniging hebben een aantal keren overleg gevoerd over de diverse mogelijkheden en moeilijkheden.

De gemeente heeft uiteindelijk gekozen voor:
- het versmallen van de rijbaan en realiseren van passeer plekken
- herstellen van de bestaande drempels, 1 toevoegen tussen 2 ver uit elkaar liggende drempels
- begin 30km zone verplaatsen richting Penningsveer tot voorbij de eerste woning, daar ook een drempel toevoegen
- het aanbrengen van een trottoir met een beperkt aantal paaltjes
- parkeerplaatsen aanleggen nabij kerk en Dorpsplein voor bewoners die niet op hun eigen erf kunnen parkeren.
- vervangen straatverlichting door LED lantaarns

De gemeente heeft op 16-04-2015 in de Zoete Inval een presentate van de plannen gehouden om de mening van de bewoners te peilen.

De definitieve plannen zijn op 06-07-2015 in De Stoep aan de bewoners gepresenteerd.

Aanvang werkzaamheden: 31-08-2015.
Duur: tot eind december 2015

 

Penningsveer

In Penningsveer gebeurt er voorlopig niets. Waarschijnlijk omdat men geen betaalbare oplossing weet.

.

VERVOLG: is het werk aan de Liedeweg gereed?

IMG7763

Over de Liedeweg rijden soms (vaak) zeer zwaar vrachtverkeer. De reden is vaak onduidelijk.

IMG7763