IMG9298Laatste bericht van de uitvoerders
de Liedeweg hoe het was:

Start en Planning,

Klik hier voor de voorgeschiedenis

De werkzaamheden aan de Liedeweg zijn formeel op 31-08-2015 begonnen. Eind 2015 zou het klaar zijn.
Er zijn omleidingsroutes ingesteld en afzetborden geplaatst. Formeel is de doorgang over de Liedeweg gestremd, m.u.v. bewoners. Maar niet iedereen hield / houd zich daar aan.

De eerste werkzaamheden bestaan uit het vervangen van de elektriciteitskabel langs de weg door Liander. Daarvoor wordt langs de weg een sleuf gegraven en nieuwe kabels gelegd. Daarna wordt de sleuf weer gedicht.
Het kabelwerk is begonnen bij Penningsveer en gaat in delen (werkvakken) richting spoorwegovergang.
Daarna worden de werkzaamheden aan het wegdek uitgevoerd.

Enkele dagen na het begin van de werkzaamheden werd er een stukje asbest buis gevonden en is iedereen weggerend. Er volgde overleg met de Milieudienst IJmond en er werd een nieuw (beter) milieu onderzoek gedaan.

Eind oktober (2 maanden later dus) zijn de werkzaamheden door Liander hervat.
Afronding in 2015 zal niet meer lukken. De verwachting is dat Liander tot eind van het jaar bezig is met het leggen van kabels en dat de wegenbouwer pas in januari zal beginnen. Vermoedelijk is de weg pas in maart 2016 gereed.

Eind december 2015 is duidelijk dat de kabelwerkzaamheden tot in het nieuwe jaar zullen voortduren. Voor de kerst-nieuwjaar periode zal de weg obstakelvrij worden gemaakt. Na de kerst zal het kabelwerk nog ca. 2 weken duren.
Daarna gaat de wegenbouwer beginnen. Deze begint met het verwijderen van de verkeersdrempels. Vervolgens wordt er een laag van het oude asfalt afgefreesd.
Daarna asfalteren en daarna trottoirs, hemelwaterafvoer e.d. aanbrengen

Verwachte einddatum is nu mei 2016.
 

Informatievoorziening

De bewoners zijn eind augustus 2015 geïnformeerd middels een huis-aan-huis brief.
Op 14 november is er weer een brief verspreid in een deel van het dorp over de afsluiting tussen de Franciscanessenstraat en kerk.
In de tussentijd (3 maanden) is er geen informatie verstrekt aan de bewoners over de vertraging en de planning.
De Dorpsvereniging was tot dan zeer ontevreden over de slechte informatie voorziening door gemeente en aannemers.
In december 2015 lijkt de informatie voorziening en de bebording door de aannemer verbeterd.

Alle berichten van de uitvoerders vind u hier en op Facebook

De Nieuwsbrief gemeente, december 2015, gaat ook deels over de Liedeweg.

Indien u vragen of opmerkingen heeft, dan kunt u de aangewezen contactpersonen hiervoor bereiken.

Danny Oltmans, Aveco De Bondt,
directievoerder namens de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
06 - 2171 6019

Nick Molenaar, Uitvoerder, BAM infra Wegen, Regio Noordwest
06 - 2070 8983

Niels Kooij, projectleider Liander,
06 - 4644 7905

*

Oplevering

Zie Oplevering.

IMG9321
IMG0089
IMG0146
IMG0496
Laatste bericht van de uitvoerdersde Liedeweg hoe het was: