IMG0103

Oplevering

De formele start was op 31-08-2015. De Liedeweg is uiteindelijk in juni 2016 door de aannemer opgeleverd. Er waren een aantal restpunten.
De tweede oplevering was eind november 2016. Ons is onbekend of er toen nog restpunten waren voor de aannemer.

Dat de wegen opgeknapt zijn betekend niet dat deze nu perfect zijn, daarvoor is de ruimte te beperkt. Het is steeds zoeken naar compromiƫn geweest.

Niet alles wat gepland was (zie plannen Liedeweg) is ook gerealiseerd. Niet gerealiseerd zijn:
- passeerplekken
- de extra drempel nabij het PEN-huisje
- extra parkeerplekken nabij kerk en Dorpsplein.

Voor de realisatie van extra parkeerplekken loopt nog steeds overleg met de gemeente (eind 2017).

Al snel traden de eerste verzakkingen van het trottoir op, soms doordat er al auto's geparkeerd werden terwijl de stratenmaker nog bezig was (nabij de school).

Gepland was ook dat Molenaar Haarlem zou verhuizen voordat het werk klaar was. Dat is niet gelukt door vertraging in de oplevering van de nieuwe locatie. Vrachtverkeer levert extra risico voor beschadiging van de weg. In maart 2017 was de verhuizing van Molenaar afgerond.
 

Restpunten en onderhoud

De Dorpsvereniging eind 2016 heeft een lijst met bijna 20 punten opgesteld van aandachtspunten. Over deze lijst is periodiek overleg met de gemeente.
Enkele punten op deze lijst zijn.

  • verzakkingen tegelwerk en bermen
  • gevaarlijke kieren tussen asfalt en grasbetontegels door verzakking
  • Herbestraten weg voor de bungalows (gereed)
  • Er zijn minder straatlantaarns geplaatst dan oorspronkelijk bedoeld
  • niet alle straatlantaarns werken (opgelost)
  • maatregelen tegen stoep-parkeren
  • openbare parkeerplaatsen bij kerk, Dorpsplein, school en boothelling (zie 'Parkeren')
  • palen bij afvoerbuis straatkolken herstellen (weg-gemaaid)

Verschillende van die punten zijn eind 2017 nog niet opgelost. De gemeente toont zicht weinig actief.

*

Eind 2020:

We zijn nu 3 jaar verder. De gemeente is inmiddels gefuseerd met Haarlemmermeer.

De kanten verzakken nog steeds, maar de nieuwe gemeente pakt dit redelijk snel op en hersteld de kanten regelmatig.

<end.

Door de werkzaamheden werd de weg op sommige plaatsen flink hoger, wat lastige aansluitingen tot gevolg had.

IMG0103
IMG6119

Het talud is op sommige plaatsen zwak, waardoor er al snel verzakkingen optraden. Hier t.o. nr.19

IMG6119
IMG1118

Ook het trottoir verzakt op enkele plaatsen. Waarschijnlijk mede door geparkeerde en/of overrijdende (vracht-)voertuigen

IMG1118
IMG0912

Op sommige plaatsen ontstaat een kier. Waarschijnlijk mede door overrijdende (vracht-)voertuigen

IMG0912