item1

Situering

Ten zuiden van Spaarndam, tussen de Lageweg en het water, heeft de gemeente een nieuwe woonwijk gepland, 'SpaarneBuiten' genaamd. Op dit terrein bevond zich vroeger industrie, o.a. scheepswerf Stapel en Volker Stevin Materiaal.
Totaal zijn er ruim 300 woningen gepland.

Bezwaren

Tegen het plan rezen al snel bezwaren. In eerste instantie om de bouwhoogte: tegenover het historische Spaarndam waren hoge flats geprojecteerd.
Later kwamen er ook bezwaren over het gebruik van de wegen: De bestaande wegen infrastructuur bestaat uit smalle polderwegen en -dijkwegen en is ongeschikt voor zwaar en/of intensief verkeer. De ruim 300 woningen zouden een flinke toenam van het verkeer betekenen.
Hoewel de gemeente deze visie bestrijd, kregen de bezwaarmakers tot 2x toe gelijk bij de Raad van State, de laatste keer in november 2011.
Door vernietiging van het Bestemmingsplan werd de gemeente gedwongen met de bouw te stoppen, totdat er een deugdelijk verkeersplan was, dat rekening hield met de kwetsbare wegen.

Verkeersonderzoek.

In 2012 heeft de gemeente een nieuw verkeerskundig onderzoek laten uitvoeren.
Conclusie uit dat onderzoek was o.a. dat er op enkele polderwegen 1-richtingsverkeer moest worden ingesteld om de bermen te beschermen.
In november 2012 wordt het Verkeerskundig onderzoek met een voorstel van B&W aan de raad voorgelegd.

De Dorpsvereniging

De Dorpsvereniging heeft het Verkeerskundig onderzoek bestudeerd en is het niet eens met een aantal metingen uit het Verkeerskundig onderzoek en is het ook niet eens met een aantal van de voorstellen van B&W.
Ook het punt dat de bewoners die hinder zullen ondervinden van het plan niet gehoord zijn, weegt zwaar.

Het plan om bermen te verstevigen met grasbetontegels wordt uiteraard positief beoordeeld.

De Dorpsvereniging heeft haar opmerkingen samengevat in een brief en heeft deze bezwaren ook ingesproken op de Raad Voorbereidingsvergadering (RVB) van 06-11-2012.
De Dorpsvereniging heeft geen bezwaar aangetekend tegen de bouwplannen, maar is bezorgd over de wegen en verkeer in haar werkgebied.

Voortgang / Vervolg

In de Raadsvoorbereidingsvergadering (RVB) van 06-11-2012 waren alle stoelen voor het publiek bezet. Er waren 5 insprekers.
Hoewel het formeel over het gehele Bestemmingsplan ging, had men het alleen over het bijbehorende Verkeersplan.
Veel commentaar ging over de 1-richtingsafsluitingen. Ook het feit dat er geen voor-overleg was geweest met de bewoners en/of belanghebbenden werd door PvdA, CDA en D66 als een ernstig tekort beschouwd.
Toch besloot de vergadering om het stuk ongewijzigd en zonder nader overleg met bewoners naar de Raadsvergadering van 13-11-2012 door te sturen (PvdA en D66 tegen).

Raad 13-11-2012: De gemeenteraad heeft besloten de bewoners nu niet meer te raadplegen het voorstel van B&W aan te nemen. Het plan wordt nu ter visie gelegd.
B&W heeft wel toegezegd om tijdens de ter visie legging een bewonersbijeenkomst te beleggen. (20121120-CBu).

Ter visie legging: tot en met 18-01-2013 kon iedereen zijn opmerkingen, alternatieve idee├źn en bezwaren indienen bij de gemeente.

Op 11-12-2012 heeft er op initiatief van de gemeente in De Stal de informatie bijeenkomst plaatsgevonden met een aantal bewoners van de Kerkweg, Liedeweg en Penningsveer. De problematiek op de Spaarndammerdijk, de Kerkweg en Penningsveer werd uitgebreid besproken. De Liedeweg kwam slechts kort aan bod.
Op 12-12-2012 is een dergelijke bijeenkomst te Spaarndam worden gehouden. (20121218-CBu).

Voor de Liedeweg vroeg B&W aan de Dorpsvereniging om met voorstellen te komen om de route minder aantrekkenlijk te maken. De route moet wel toegankelijk blijven voor vrachtverkeer en hulpdiensten.
Op 10-01-2013 heeft de Dorpsvereniging een enquete formulier verspreid op alle adressen van de Liedeweg. (20130109-CBu).
Op 14-01-2012 heeft de Dorpsvereniging een inloopavond gehouden om meningen van bewoners van de Liedeweg te verzamelen. Er werd druk gediscussieerd over vele (on-)mogelijkheden.
De Dorpsvereniging heeft de verzamelde meningen verwerkt in haar Zienswijze op het Bestemmingsplan.
(20130201-CBu)

De verkeersplannen zijn twee keer door de Raad van State (RvS) beoordeeld. In november 2011 heeft de RvS het bestemmingsplan vernietigd.
In 2012 en 2013 is een aangepast plan aan de RvS voorgelegd, maar dit werd als onvoldoende beoordeeld.
Uiteindelijk ging de RvS in september 2014 akkoord met het bestemmingsplan waarin de gemeente aangeeft de polderwegen te verbeteren, onderbouwd met een nieuw verkeersonderzoek. (20150706-CBu)

Hier onder enkele van de vele krantenknipsels.

Als gevolg hiervan worden de Lagedijk en de Liedeweg aangepast.
Aan de situatie van Penningsveer wordt helaas niets verbeterd.

 

Meer informatie:

Website gemeente (bestemmingsplan)

Website bouwbedrijf

.

SpaarneBuitenplan2012
item5

Het later afgewezen plan voor 1-richtingswegen

HDBouw243woningenafgeblazenSpaarnebuiten
HDEenrichtingbijSpaarndamwoonwijkSpaarnebuitenvoltooien
HDVeelkritiekopplaneenrichtingsverkeerSpaarneBuiten
HDProblemenrondwijkopgelostSpaarneBuiten
HDCollegeHaarlemschietplanSpaarneBuitenaf
HDDrukkerenveiligerverkeerSpaarneBuiten
HDWijkSpaarneBuitenkandoorgaan
HDBouwSpaarneBuitendefinitief
WWAchtwaterwoningengeschraptPlanSpaarneBuitengaatdoor