NLHlmNHA54033643Penningsveer

Actueel

Om bouwen bij SpaarneBuiten mogelijk te maken moesten de Lagedijk en de Liedeweg opgeknapt worden om SpaarneBuiten te ontsluiten. Veel van dat verkeer zal via Penningsveer naar Haarlem gaan.

Penningsveer is een bochtige- en slecht te overziene weg. De verwachting is dat de doorstroming alleen maar slechter zal worden door de bouw van SpaarneBuiten.
De situatie is hier zeer lastig. Er zijn 2 smalle bruggen en de grond langs de weg is in privé eigendom, wat de mogelijkheden zeer beperkt.
Een oplossing met verkeerslichten is in 2012 tijdens een bijeenkomst afgewezen door de bewoners. *)
Toch heeft de gemeente in 2016 het plan opgevat om in overleg met de gemeente Haarlem een proef te doen met verkeerslichten. Wanneer was eind 2017 nog steeds onbekend.

Het bestuur blijft aandringen op een oplossing, ook in samenhang met de verwachte bouwplannen voor Penningsveer.

Opmerking:
De Penningsveer-weg is vanaf de Lagedijk tot aan de eerste brug eigendom van het Recreatieschap.

________

*)
Op 14-01-2012 heeft de Dorpsvereniging een inloopavond gehouden om meningen van bewoners van de Liedeweg en Penningsveer te verzamelen over de verkeersplannen. Er werd druk gediscussieerd over vele (on-)mogelijkheden.
De Dorpsvereniging heeft de verzamelde meningen verwerkt in haar Zienswijze op het Bestemmingsplan. In die Zienswijze staat o.a.:
" • De verkeersbelasting door Penningsveer is nu al zeer hoog en zal nog hoger worden. Er dienen in overleg en met instemming met de betreffende bewoners extra verkeersbelemmerende maatregelen gekozen worden. De voorgestelde verkeersregelinstallatie heeft momenteel geen draagkracht."

Deze oude weg is niet berekend op het huidige verkeer. Ruimte om de weg te verbreden is er niet. (jaartal foto onbekend).

IMG0635

Verkeersknooppunt Penningsveer

Veerpolder