Inleiding

Er wordt gewerkt aan een 'Snelfietsroute' tussen Haarlem (Amsterdamsepoort) en Amsterdam-Sloterdijk. Dit is onderdeel van een landelijk plan voor snelfietsroutes.
De gemeente doet dit samen met de gemeenten Haarlem en Amsterdam.
Het plan wordt financieel gesteund door o.a. de provincie Noord-Holland.
In een later stadium wil men ook een snelfietsroute aan de noordzijde van het spoor realiseren.

De route volgt het huidige fietspad langs de Haarlemmerstraatweg. Dit fietspad moet echter over de gehele lengte (15km, waarvan 5,2 km binnen de gemeente) op diverse plaatsen worden aangepast:
- verbreding van asfalt
- verbreding van tegelbestrating
- verlegging van voetpaden
- verleggen van leidingen (gas, electra, riool)
- verbeteren en markeren in-/uitritten
- verbeteren verlichting

meer info:
www.f200.nl en brochure
www.fietsfilevrij.nl

.

Actueel

Er is overeenstemming met de provincie NH over de aanleg en de subsidie.
De gemeente heeft de bewoners en/of de Dorpsvereniging nog niet geïnformeerd over de gevolgen van de aanleg.
(19-06-2015-CBu)

In 2014 is voor een proef een fiets-servicepunt geplaatst nabij Station Spaarnwoude. Nadat was de proef eind 2014 was afgelopen en is het servicepunt ook hier weer weggehaald.

In juni 2015 is het fiets-servicepunt geplaatst bij de Zoete Inval. Eind 2016 is het servicepunt ook hier weer weggehaald, als voorbereiding op wegwerkzaamheden. Die werkzaamheden betreffen:
- het verbreden van het fietspad t.b.v. de Snelfietsroute
- het verleggen van de in- / uitrit van de Zoete Inval
 

Standpunt van het bestuur:

Wegens gebrek aan informatie is het Snelfietsroute-plan is nog niet in het bestuur besproken, zodat het bestuur nog geen standpunt heeft.
.

paaltje
IMG9274

Het eerste km-paaltje bij Station Spaarnwoude. Eind 2014 na een korte proefperiode alweer verdwenen, evenals het fiets-servicepunt

Bordje op het Fiets-servicepunt bij de Zoete Inval.

Snelfietsroute
HDZelffietsreparerenbijNurkswegsnelfietsroute
HDHaarlemmerliedemaaktwerkvansnellefietsroute
F200snelfietsroute
IMG9034IMG9038

Het Fiets-servicepunt was in 2014 na een korte proefperiode alweer verdwenen.
In juni 2015 werd het servicepunt herplaatst bij de Zoete Inval voor een tweede proefperiode. Eind 2016 is het ook hier weer weggehaald.