VerkeerVrachtverkeer

Veel te zwaar

Het Vrachtverkeer in het landelijke gebied baart ons nog steeds zorgen. Als dat bij tegemoetkomend vrachtverkeer moet uitwijken op het trottoir of in de berm heeft de weg er erg van te lijden. Met name geld dat voor de Liedeweg, maar ook voor de Lagedijk en de andere wegen.

Molenaar-Haarlem is eind 2016 verhuisd naar het Polanenpark. Dat scheelt veel vrachtverkeer, maar het waren overigens niet de slechtste rijders.

Voor ons gevoel rijd er veel te veel te zwaar verkeer door het dorp en het buitengebied zonder vergunning. Enige handhaving hebben we nooit waargenomen. Daar zullen we weer op gaan aandringen. (2017-CBu).

*

Voor de Spaarndamse IJdijk geld overigens het zelfde. De gemeenten Haarlem en Haarlemmermeer hebben daarom de handen ineen geslagen en hebben in overleg met o.a. de Dorpsraad Spaarndam, de Dorpsvereniging, en de Ondernemersvereniging een compromis oplossing bedacht. Dit koste wel enkele vergaderingen en een (gehonoreerd) bezwaarschrift tegen de eerste versie van het plan.

Probleem bij de handhaving was dat er tot nu toe gekeken moest woden naar de breedte en de asdruk. Dit is langs de weg niet te handhaven.

Deze oplossing houd in dat de dijk in Spaarndam, Penningsveer en het gehele buitengebied verboden wordt voor vrachtverkeer. Daartoe worden rondom het gebied verbodsborden geplaatst (rond bord, rode rand, met vrachtwagen). Hierdoor is de maatregel op kenteken te handhaven. Er mogen dan alleen nog maar kleine transportwagens over de kwetsbare wegen rijden.

C07

Voor Spaarndam en het buitengebied komt er daarnaast een digital vergunningen systeem voor de uitzonderingen.

Inmiddels is er eind 2019 in beide gemeenten een 'Verkeersbesluit genomen' waaarin e.e.a. formeel geregeld is.
Het wachten is op de realisatie door Haarlem van de benodigde software voor het vergunningensysteem en een extra kentekencamera in Spaarndam (2020-CBu).

.

IMGP7017
LiedewegVrachtwagen