Advertentie380kV

De bestaande Hoogspanningsmasten in de polder gaan vervangen worden door steeds 2 hogere masten met kortere armen. Ze lijken op de masten van windmolens.

In de Randstad is een nieuwe hoogspanningsverbinding nodig. Die zogenaamde 'Randstad 380 kV-verbinding' moet ervoor zorgen dat er ook in de toekomst voldoende capaciteit is voor transport van elektriciteit en daarmee voor zekerheid in de Nederlandse elektriciteitsvoorziening. Als dat niet gebeurt is de kans aanwezig dat door de stijgende vraag naar elektriciteit de stroom vaker uitvalt in de Randstad. Daarom heeft het kabinet besloten dat de verbinding er moet komen. Een gedeelte van de verbinding komt te liggen tussen Beverwijk en Zoetermeer en ook deels over grondgebied van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude. 

Tijdens de jaarvergadering van februari 2013 hebben 3 medewerkers van TenneT een presentatie gegeven over het project.
De masten worden ca. 55m hoog en komen ca. 400m uit elkaar te staan. Het magnetisch veld zou veel kleiner zijn, n.l. 100m op maaiveld niveau.
Zie verder het verslag in dorpskrant 128 (maart 2013).

meer info:
http://www.randstad380kv-noordring.nl en
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/randstad-380-kv-noordring

 

Standpunt van het bestuur:

Voor de realisatie van dit project zijn uitgebreide plannen en rapporten geschreven. Daarmee zijn vanaf 2010 omgevingsvergunningen aangevraagd. De omvang van de stukken en de beperkte capaciteit van het bestuur lieten niet toe om ons er goed in te verdiepen, zodat het bestuur geen standpunt heeft geformuleerd op de aanvragen voor de omgevingsvergunningen.
.

Actueel

Begin 2015 is de aanleg zichtbaar begonnen. De eerste masten zijn bij Beverwijk geplaatst en waren vanuit het dorp zichtbaar.

In maart 2015 is begonnen met het aanleggen van tijdelijke werk-wegen in de polder, o.a. nabij de A9.

Op 27 mei 2015 organiseert Tennet in samenwerking met de Dorpsvereniging een inloop informatiemarkt in de Zoete Inval. Uitnodiging.
 

Uitnodiging informatiebijeenkomst hoogspanning
Op woensdag 27 mei aanstaande vindt er namens de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en netbeheerder TenneT een inloopbijeenkomst plaats voor omwonenden, perceeleigenaren, bedrijven en verenigingen en andere belangstellenden in Haarlemmerliede en Spaarnwoude over de geplande werkzaamheden van de nieuwe 380kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Bleiswijk.
Hier kunt u meer informatie krijgen over wat er precies gaat gebeuren en wanneer. Hoe wordt de verbinding aangelegd, waar loopt het traject, waar liggen de werkwegen en welke overlast valt te verwachten. TenneT en de aannemers zijn aanwezig om uw vragen te beantwoorden over het bouwproces, de werkzaamheden en de planning.

De bijeenkomst is opgezet als een informatiemarkt. U kunt binnenlopen op het tijdstip dat u uitkomt. Vooraf aanmelden is niet nodig. De inloopbijeenkomst duurt van 19.30 tot 21.00 uur en wordt gehouden in De Zoete Inval, Haarlemmerstraatweg 183, 2065 AE Haarlemmerliede.

(19-05-2015-CBu)

.

item6
schetswerkterreinmastgroot
IMG8821
HDNieuwehoogspanningsmastenzijngezondera
HDNieuwehoogspanningsmastenzijngezonderb
WWPlaatsingnieuwehoogspanningsmastenvertraagdWWZwaarverkeergeeftoverlastbijaanleg380kVhoogspanningsleidingTennet
HDStrijdomhoogspanningskabelsbovengolfbaan
HDHoogspanninginrecreatiegebied