IMG8755

 

Kernen-wethouder Bob Graal tijdens het inloopspreekuur in De Stoep.
foto: CBu / 02-03-2015

 

Wat de gemeente onder 'kernenbeleid' verstaat, vind u onderaan deze pagina.

De gemeente heeft in 2014 een Kernenbeleid opgezet en De Dorpsvereniging probeert hier een rol in te vervullen. Het aanspreekpunt voor deze omgeving is Wethouder Bob Graal.

Hij heeft sinds begin 2015 tot eind 2016 maandelijks ‘spreekuur’ in de Stoep gehouden. De belangstelling was echter niet groot. Vanaf dit jaar kunt u telefonisch (020-407 9000) een afspraak met hem maken om over iets in uw omgeving van gedachten te wisselen. U kunt hem zelfs uitnodigen op de koffie.

De Dorpsvereniging heeft een paar maal gebruik gemaakt van dat spreek uur. Daarnaast hebben we 2x per jaar overleg op het gemeenthuis met B&W over allerlei zaken.

Standpunt van het bestuur:

Het bestuur is blij met de vergrote aandacht voor de kernen en de verbeterde communicatie.

WPWethouderGraalhoudtspreekuurindewoonkernWPWethouderGraalhoudSpreekuurindewoonkern

Kernenbeleid volgens de gemeente:
(overgenomen van de website van de gemeente, feb.2017)
________________________________________________

Kernenbeleid

De gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude onderkent het bloeiende verenigingsleven en de grote inzet van vrijwilligers in de kernen. Zij streeft naar ruimte voor initiatief en betrokkenheid vanuit de samenleving. De samenwerking tussen gemeente en kernen wordt niet vooraf in een vaste vorm gegoten, maar ontstaat organisch. De invulling vindt plaats in overleg en maatwerk per kern is het uitgangspunt.

Beleid wordt effectief als het wordt ontwikkeld en uitgevoerd dichtbij de burger in kleine bestuurlijke eenheden. Bij de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude gaat het dan om de dorpskernen: Halfweg, Spaarndam, Haarlemmerliede / Penningsveer / Spaarnwoude en Buitengebied.

Rijk verenigingsleven

Het college vindt dat Haarlemmerliede en Spaarnwoude als woongemeente aantrekkelijk moet blijven door een rijk aanbod aan voorzieningen, zowel op cultureel als op recreatief gebied. De gemeente stimuleert initiatieven voor jaarlijkse culturele en recreatieve evenementen gericht op de eigen inwoners.’

Zo zijn er verenigingen die een bijdrage leveren aan het culturele, sociale en maatschappelijk leven in Haarlemmerliede en Spaarnwoude en die de samenhang in de gemeenschap versterken. Zoals Oranjeverenigingen, die nationale feesten in de kernen organiseren.

De gemeente zelf waardeert de verenigingen met subsidies maar ook door de jaarlijkse vrijwilligersavond. De avond is bedoeld om vrijwilligers een avond in het zonnetje te zetten.

Wat vinden wij belangrijk?

• Korte lijnen tussen bewoners en bestuur

• Dorpscentrum in grote kernen;

• Bibliotheek in grote kernen;

• Terugdringen van vrachtverkeer in kernen en N200;

• Sport- en recreatieaanbod behouden;

• De bouw van een unilocatie PO in Halfweg, zo mogelijk inclusief kinderopvang en peuterspeelzalen (integraal kindcentrum);

• Een hoogwaardig ingerichte omgeving;

• Een flexibele houding aan naar collectief particulier opdrachtgever schap (CPO) en ‘zelfbouwen’ en naar experimentele en vernieuwende woonvormen;

• Gewenste verdeling woningen per project naar koop en huur: Huur 39% Koop 61%

• Gewenste verdelingen woningen per project naar type: Grondgebonden 75% Appartementen 25%