ErePlaat1

In de hal van het gemeentehuis te Halfweg hangt sinds september 2015 een paneel aan de wand
waarop alle door de gemeente onderscheiden personen vermeld staan.

Op de laatste verjaardag van de gemeente H en S (op 22-09-2018 werd de gemeente 155 jaar) werden 2 bewoners onderscheiden: Cees van Kippersluis uit Haarlemmerliede en Laura Kroon uit Spaarndam.

Cees van Kippersluis
Zilveren Erepenning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2018)

Cees van Kippersluis kreeg de onderscheiding voor zijn vele vrijwilligerswerk. Zo adviseerde hij burgemeester en HCNiJubileumenPenningvanVerdiensteHSwethouders als lid van de Milieuraad. Daarnaast is hij voorzitter van de Parochiële Charitatieve Instelling, de PCI, de opvolger van de vroegere armenzorg. Binnen het CDA, afdeling Haarlemmerliede en Spaarnwoude, heeft de heer Van Kippersluis jarenlang een belangrijke rol gespeeld. Begonnen als lid van het algemeen bestuur, hanteerde hij zes jaar lang de voorzittershamer van de lokale CDA-afdeling. Ook was de heer Van Kippersluis lid van de gemeenteraad en fractievoorzitter. Tegelijkertijd was hij lid van diverse commissies ter advisering en ondersteuning van het college van burgemeester en wethouders.
Vanaf 2005 heeft de heer Van Kippersluis tien jaar lang de bewoners van Haarlemmerliede en Spaarnwoude vertegenwoordigd in de Commissie Regionaal Overleg luchthaven Schiphol, het CROS. In die hoedanigheid was hij lid van de Alderstafel en maakte hij deel uit van de werkgroepen Rekenen en Meten, Nomos en de Taskforce Communicatie. Daarnaast was hij Clustervertegenwoordiger voor het Cluster Noordwest (Haarlem en Haarlemmerliede).

(tekst overgenomen van de website van de gemeente)

foto: Cees van Kippersluis (links), Burgemeester Pieter Heiliegers, Laura Kroon en kinderburgemeester Nikki Koot.
(foto website HCNieuws)

Laura Kroon,
Zilveren Erepenning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude
(2018)

Laura Kroon begon op haar 14e als vrijwilliger als jeugdleidster bij de Vereniging Don Bosco in Spaarndam. Twee later werd ze een van de organisatoren en begeleiders van de jaarlijkse sportactiviteiten bij het Dorpsfeest Spaarndam. En vanaf haar 18e verzorgt ze ieder jaar met de kinderen van de scholen in Spaarndam de muzikale intocht van Sinterklaas op de Kolk. Laura Kroon heeft ook het kinderkoor van de Rooms Katholieke kerk nieuw leven

ingeblazen, door het koor ook buiten de kerk te laten optreden. Met als bijvangst dat ook een aantal moeders van de kinderen zich verenigde in een nieuw koor: Crescendo.
Daarnaast is zij betrokken bij de Oranjefeesten die zij zo’n 15 jaar geleden nieuw leven inblies toen het oude Oranje Comité wegens gebrek aan vrijwilligers ophield te bestaan. Zij draagt zorg voor de aubade die traditioneel in ontvangst wordt genomen door de burgemeesters van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en Haarlem. Ze spreekt op de avond van 4 mei en ze organiseert de estafette van jongeren om het bevrijdingsvuur op te halen. Sinds twee jaar is Laura Kroon voorzitter van het Comité.
Haarlemmerliede en Spaarnwoude heeft een vriendschapsband met het Poolse Lanckorona in Polen, met als doel jonge inwoners van beide gemeenten kennis te laten maken met andere leefomstandigheden. Laura begeleidt de uitwisselingen tussen de basisscholen.

(tekst overgenomen van de website van de gemeente)

*

Ter gelegenheid van Koningsdag 2018 werden twee dorpsgenoten koninklijk onderscheiden.

HDLintjesregenHaarlemmerliedeenSpaarnwoude1

Tonny Kortekaas-Thorborg
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2018)

Mevrouw Tonny Kortekaas-Thorborg (1958) uit Haarlemmerliede werd onderscheiden voor het feit dat zij sinds 1985 samen met haar man zeker acht pleegkinderen opving die zo hard een warm thuis nodig hadden. Vaak was er sprake van dwang. Dat betekende dat de pleegouders niet alleen verantwoordelijk waren voor het opvoeden van kinderen. Ook het bevorderen van contact tussen kind en ouder(s) hoorde hierbij. In deze periode heeft zij de organisatorische veranderingen binnen de pleegzorg van dichtbij meegemaakt. Naast de activiteiten als pleegouder is Tonny Kortekaas actief bij de pleegouderraad. Eerst betrokken bij de secretariële taken, sinds 2016 als voorzitter van de pleegouderraad van Kenter Jeugdhulp, de raad die opkomt voor de belangen van alle pleegouders van Kenter Jeugdhulp. Het is mede dankzij mevrouw Kortekaas-Thorborg dat deze pleegouderraad er nu weer is. Naast alle activiteiten als pleegouder vond zij ook nog tijd om de Dorpskrant Haarlemmerliede op te richten en een aantal jaren als lid van de redactieraad op te treden. Een functie die zij op dit moment ook weer vervult.
(tekst overgenomen van de website van de gemeente)

GemlintjesTonnyChrisenSander1

Tonny Kortekaas (2e van links), Chris Buzink (4e) en Sander Ruitenbeek (6e)
ontvingen in 2018 hun lintje van Loco-burgemeester Raymond van Haeften (5e).
(foto website gemeente HenS)

Chris Buzink
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2018)

De heer Chris Buzink (1951) uit Haarlemmerliede kreeg zijn onderscheiding voor het vele vrijwilligerswerk dat hij in Haarlemmerliede doet. Zowel bij ijsclub De Liede van 1889 als bij de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude vervult hij nog steeds diverse functies. Bij de ijsclub begon hij in 1993 en is hij nu als webmaster verantwoordelijk voor de website. De Dorpsvereniging doet al sinds 1998 nooit tevergeefs een beroep op de heer Buzink. Hier zijn het archief en de website, die hij zelf bouwde, bij hem in goede handen. Voor buurthuis De Stoep vervult hij al jaren bestuursfuncties. Daarnaast is hij webmaster voor de websites van een aantal non-profitverenigingen en instellingen: Oranjevereniging Prinses Margriet, RK Parochie St. Jacobus De Meerdere en het Spaarndamfonds. Bijna 20 jaar lang zet de heer Buzink zich belangeloos in voor het verenigingsleven in zijn gemeente.

(tekst overgenomen van de website van de gemeente)

*

Op Koningsdag 2017 werd o.a. ons redactielid en voormalig bestuurslid (bij elkaar 40 jaren actief!) onderscheiden.
Vanwege zijn vakantie ontving hij de onderscheiding later, op 7 juni 2017.

HDAlsnoglintjevoorSpaarndammerDeVries1

Rob de Vries
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2017)

De heer Rob de Vries (1958) uit Spaarndam is op verschillende terreinen gedurende een groot aantal jaren actief als vrijwilliger. Begonnen in 1976 als één van de oprichters is hij vele jaren actief als bestuurslid/redactielid van dePVrLintjeRpbdeVries Dorpsvereniging Haarlemmerliede. 
Van 2003 tot 2009 was hij lid van de Dorpsraad Spaarndam. Vanaf 2007 tot november 2009 leidde hij als interim voorzitter de Dorpsraad. Sinds november 2015 heeft hij zitting in de werkgroep Gemeentelijke Herindeling van de vernieuwde Dorpsraad Spaarndam.
In 2012 is de heer De Vries begonnen als bestuurslid van de Stichting Dorpscentrum Spaarndam.
Momenteel is hij ook Bestuurslid van de Stichting Fort Penningsveer en is hij actief betrokken bij zijn kerk in Haarlemmerliede en de fusie-parochie Meerliede.
Naast al deze lokale vrijwilligersactiviteiten vond hij ook nog tijd om van 2001 tot 2010 actief te zijn als lid van de Bondsraad van de ANWB.

(tekst deels overgenomen van de website van de gemeente)

Foto: Voorzitter Theo vink feliciteert Rob de Vries (2017)
foto: Peter Vreeswijk

*

Ter gelegenheid van Koningsdag 2015 werd o.a. een 'dorpsgenoot' onderscheiden die dagelijks voor de dorpsgemeenschap bezig is, maar sinds zijn pensionering niet meer in het dorp woont:

HDLidindeordevanOranjeNassaua1

Jan van Schie krijgt het lintje opgespeld door burgemeester Heiliegers (2015)

Jan van Schie (1942-2017)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2015)

De heer Van Schie zet zich inmiddels 30 jaar in voor de kerkgemeenschap van de St. Jacobus de Meerdere in Haarlemmerliede, als koster en als lid van het kerkbestuur. De heer Van Schie verleent onder meer steun aan (de familie van) ernstig zieken en terminale patiënten. Hij verzorgt het beheer en de administratie van de begraafplaats en onderhoudt de contacten met de nabestaanden. Als lid van het kerkbestuur was de heer Van Schie onder meer betrokken bij het samengaan van diverse kerken in Haarlem en omstreken. Daarnaast is hij inmiddels 13 jaar vrijwilliger bij de dagbesteding van de Hartekamp Groep, locatie Jan Gijzenkade.

(citaat website Haarlems Dagblad 25-04-2015)

*

MKMTweepenningenvanverdienstetijdensnieuwjaarsreceptieOp de nieuwjaarsreceptie van 2012 werd de Zilveren Erepenning van Verdienste uitgereikt aan onze eindredactrice en vormgeefster:

Ans Revier - van der Aar
Zilveren Erepenning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2012)

Wegens de vele jaren van inzet, als 'stille kracht', voor de dorpsgemeenschap, en met name voor het al 25 jaar lang samenstellen van De Dorpskrant.
Peter Vreeswijk van Dorpsraad Zwanenburg-Halfweg kreeg die dag ook een Zilveren Erepenning.
Zie ook de foto reportage van de uitreiking.

 

Knipsel:

Ans Revier - Van der Aar en Peter Vreeswijk met in het midden burgemeester Bert Bruijn (2012)

*

Ter gelegenheid van Koninginnedag 2007 is o.a. onderscheiden:

Dhr. N.J. Molenaar (1934-2020)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2007)

De Spaarndammer was tot zijn pensionering in 1999 als vennoot verbonden aan het Rietdekkersbedrijf Molenaar BV. Daarnaast bekleedde hij diverse bestuursfuncties, zoals bij de Vakfederatie Rietdekkers, de Dorpsvereniging van Haarlemmerliede en Spaarnwoude en is hij vrijwilliger bij het Fort Penningsveer.
(citaat Haarlems Dagblad 28-04-2007)

*

Dhr. S.E. van der Aar (1928-2013)
Lid in de Orde van Oranje-Nassau (2006)

Hij is actief als bestuurslid van de plaatselijke afdeling van het CDA (voorheen de KVP). Ook is hij voorzitter geweest van de Land- en Tuinbouwbond (LTB), afdeling Haarlemmerliede en Spaarnwoude. Hij is bestuurslid van de Dorpsvereniging Haarlemmerliede en Spaarnwoude en lid van de parochiale bezoekersgroep in Haarlemmerliede.
(citaat website gemeente H&S)

In 1998 had Simon reeds de Zilveren Erepenning van de gemeente ontvangen.

*

Al eerder werden (voormalige-) leden van de Dorpsvereniging onderscheiden:

Dhr. H.L. van Loenen (1921-2017)
Eremedaille in zilver van de Orde van Oranje-Nassau (1993)
Zilveren Erepenning van de gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (2002)

Bestuurslid en redactielid van de Dorpsvereniging.

Dhr. J.C. van Leverink (1924-2011)
Eremedaille in goud van de Orde van Oranje-Nassau (1989)
Bestuurslid en redactielid van de Dorpsvereniging.

.