Start voorbereiding

De aanleg is gestart met voorbereidend grondwerk. De parallelweg zal naar het zuiden verlegd worden. Daarna zal de zuidelijke rijbaan (stad uitverkeer) ook naar het zuiden verlegd worden. In de ruimte die dan ontstaat tussen de twee rijbanen (middenberm) van de A200 zal de Fly-over gebouwd worden.
De gemeente Haarlem heeft hierover huis aan huis een brief verspreid.
(januari 2009 - CBu)
 

Start Fly-over A-200 met werkzaamheden aan Robertus Nurksweg

Vanaf medio oktober 2009 gaat de aannemer de Amsterdamsevaart, de Robertus Nurksweg en het erlangs gelegen fietspad verleggen. Hierdoor komt er een werkterrein beschikbaar voor de bouw van de nieuwe Fly-over. Het zand dat in januari 2009 werd aangebracht als voorbelasting is inmiddels voldoende gezet. Met behulp van damwanden zijn maatregelen getroffen om een belangrijke waterleiding van PWN te beschermen. De nutsbedrijven leggen op dit moment de kabels en leidingen in een nieuw tracé.
(december 2009 - CBu)

 

Planning infrastructuur 2009/2010 en verder.

Oktober 2009: aanleggen van een tijdelijk fietspad

November: bestaand fietspad opbreken en veen in de bermen van het fietspad verwijderen en vervangen door zand

Januari 2010: aanleggen van een tijdelijke Robertus Nurksweg (in betonstraatstenen)

Februari en maart: bestaande verhardingen opbreken en nieuwe verhardingen aanleggen voor de om te leggen Amsterdamsevaart

Maart: Amsterdamsevaart afsluiten voor verbindingen tussen het bestaande en het nieuwe asfalt (één weekend)

Begin april: verkeer van de Amsterdamsevaart omzetten naar de verlegde rijbanen.

Voorjaar 2010
- start bouw pijlers viaduct

Medio 2011
- afbouw viaduct
- aanpassingen infrastructuur (bestaand op nieuw)

Najaar 2011
- afwaarderen Keggeviaduct
- plaatsen en aanpassen verkeerslichten 
- plaatsen noodzakelijke verkeersmeubilair

31-12-2011
ingebruikname Fly-over

Begin 2012
- inrichten bermen
- verdere afwerking

 

Op onderstaande tekening is voor het gemak (fantaseren is makkelijker dan de waarheid tekenen) het een en ander weggelaten, zoals: spoorlijn, vangrail, lichtmasten, verkeersborden, gebouwen, enz.. (CBu)


Het Plan
Om de bereikbaarheid van de Waardepolder vanaf de A200 te vergroten wil de gemeente Haarlem een Fly-over bouwen om vanaf richting Rottepolderplein rechtstreeks naar de Oudeweg / Oostweg te kunnen afslaan. De Oostweg loopt door naar de nieuwe brug over het Spaarne bij de Vondelweg.
Dit houd in dat de weg vanaf het Total tankstation omhoog gaat lopen en met een bocht rechtsaf aansluit op het bestaande Keggeviaduct.

De Amsterdamsevaart tussen de Fly-Over en de Amsterdamsepoort zal naderhand versmald worden.

De Dorpsvereniging vreest horizon vervuiling en geluidsoverlast door deze hoog aangelegde weg.
(februari 2008 - CBu)

 

Meer informatie:

Website gemeente Haarlem
Krant 11-02-2008
Brief gemeente Haarlem 11-02-2009.

item1
FlyOverluchtfoto
FlyOverartimpression