Van Ouds

De foto (Ruud Vervoorn) hiernaast van de Liedeweg nabij de pastorie sierde jarenlang de voorkant van de Dorpskrant van Haarlemmerliede en Spaarnwoude. De vele Linden geven een karakteristiek beeld van de kern van het dorp. (CBu)

 

Kapvergunning

In oktober 2003 deed Waterschap Groot-Haarlemmermeer aanvraag voor een kapvergunning bij de gemeente voor 14 Linden langs de Liedeweg. De Liedeweg is een waterkering. Reden van de aanvraag was de aandrang van de gemeente om achterstallig onderhoud te plegen en ook de dijkverschuiving in augustus 2003 te Wilnis.
De Dorpsvereniging en verschillende bewoners protesteerden heftig en er verschenen artikelen in het de kranten.
De gemeente heeft de aanvraag van het Waterschap afgewezen. (CBu)

 

Uitbreiding kerkhof.

Om het kerkhof staat een ring van bomen. Daar het kerkhof nagenoeg vol is wil het kerkbestuur het kerkhof uitbreiden. Onderdeel daarvan is het bouwen van een tweede urnenmuur. Omdat er geen ruimte was heeft het kerkbestuur enige bomen gekapt aan de kant van de parkeerplaats.
In december 2007 is de urnenmuur officieel ingewijd. (CBu)

 

Storm

Tijdens een voorjaarsstorm in maart 2008 brak in de tuin van de pastorie een groot deel van een kastanjeboom af. Gelukkig viel de boom niet op de pastorie of de auto van een van de bewoners.
Dit gebeuren was aanleiding voor het kerkbestuur om alle bomen te laten controleren door een deskundige. Het resultaat van het onderzoek was teleurstellend: 15 bomen waren ziek en moesten gekapt worden.

In november 2008 is er een kapvergunning aangevraagd voor 'het kappen van 15 bomen om en nabij de pastorie en het kerkhof aan de Liedeweg in Haarlemmerliede'.

In januari 2009 is er een kapvergunning verleend voor het kappen van vijftien bomen bij de pastorie en het kerkhof aan de Liedeweg in Haarlemmerliede, met herplant plicht.

In maart 2009 is begonnen met de kap van de eerste boom: de restanten van de eerder genoemde kastanje. (maart 2009 - CBu)

 

Toekomst

Laten we hopen dat een geleidelijke vervanging van alle Linden mogelijk is, zodat kaalslag ons bespaart blijft en er over 20 jaar weer een mooie verzameling bomen staat waar de komende generaties van kunnen genieten. (maart 2009 - CBu)

In februari 2010 zijn er in de tuin van de pastorie 10 Elzen geplant, ter vervanging van de oude bomen die wegens slechte staat gekapt zijn.
Zie 2 foto's links onder.
(maart 2010 - CBu)

 

Weer een boomkap

In januari 2016 is in de voortuin van de pastorie opnieuw een boom gekapt. Een zeer grote kastanjeboom zou ziek zijn en moest daarom gekapt worden. Helaas bleek na de kap dat de boom kern gezond was geweest.
Er bleef een groot gat achter in de tuin ...
Zie 3 foto's hier onder.
(maart 2016 - CBu)

.

boomkap2016a
boomkap2016c
boomkap2016b