Vergadering26

Bestuursberichten.

De Corona is er nog steeds, zelfs met een nieuwe variant. De boosterprik lijkt nu de oplossing te worden, maar de beperkingen zijn weer van kracht geworden. Door deze beperkingen is het bestuur dan ook in dit kwartaal niet fysiek bijeen geweest en is er weer digitaal vergaderd vanuit huis. Op deze manier kunnen we toch de belangrijk onderwerpen met elkaar bespreken en daar waar nodig ook besluiten nemen.

In december kennen we vele feestdagen. Dit jaar hebben we niet alleen kerstmis en oudjaar, maar bestaat ook onze Dorpsvereniging 45 jaar. Dit heugelijke feit heeft op 7 december plaatsgevonden. Helaas door Corona hebben we verder geen activiteit kunnen verbinden aan dit moment.

In de bestuursvergadering zijn actuele onderwerpen besproken en terugkoppelingen gegeven van deelnames in andere overleggen. Zo hebben we een hoorzitting bijgewoond over een ingediend bezwaar voor de verkeersafsluitingen tijdens de Grand Prix. Een echte uitslag is nog niet ontvangen, maar hier wordt niet veel van verwacht.

Ook is er weer een digitaal overleg geweest met de bewonersvertegenwoordigers over de overlast van het vliegverkeer. Helaas zal het ORS (Omgevingsraad Schiphol) per 1 januari 2022 opgeheven worden. Een goede vervanging van deze organisatie is er nog niet en blijven we vertegenwoordigd in de bewonersvertegenwoordigers van het Clustergebied Polderbaan buitengebied. De vraag die hierbij aan de politiek gesteld wordt is of Schiphol echt zo groot moet zijn om te overleven? Of heeft een kleiner formaat ook bestaansrecht en willen we eigenlijk het alleen maar overstappen van passagiers (hub-functie) zeker in een coronatijd juist mijden?

Met het Recreatieschap Spaarnwoude hebben we ook de nodige overleggen geweest. Met hen zijn de plannen over het pand aan de Lagedijk no. 5 besproken.

Ook met de gemeente zijn diverse overleggen geweest. Helaas hebben we het bericht ontvangen dat per 1 januari 2022 onze gebiedsmanager Jarno Kamphuis de gemeente gaat verlaten. Dit vinden we erg jammer omdat we een goed contact hadden opgebouwd en hij inmiddels op de hoogte was van het reilen en zeilen in ons dorp. We wensen hem veel succes in zijn volgende carrière-stap. Met de andere dorps- en wijkraden is ook een digitaal overleg bijgewoond, waarin een presentatie is gegeven over de nieuwe ‘Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen’ (WBTR), regels voor bestuur integriteit en toezicht.

Binnen het bestuur hebben we bericht ontvangen dat ons aspirant bestuurslid Tonny Kortekaas niet wil aanschuiven als vast bestuurslid. De voorbijgaande onderwerpen in deze periode spraken haar onvoldoende aan. Gelukkig blijft zij zich wel inzetten voor de Dorpsvereniging en gaat zij, namens de redactie van de Dorpskrant, de bestuursvergaderingen bijwonen.

De roep om nieuwe bestuursleden wordt hierdoor wel weer luider en als u het bestuur kan aanvullen, horen we dat graag. We zijn met name op zoek naar een nieuwe penningmeester, welke natuurlijk heel goed wordt ingewerkt.

Voor de komende periode willen we toch weer activiteiten gaan inplannen. We willen in februari weer de traditionele Jaarvergadering houden en op 15 januari is een nieuwjaarsreceptie gepland, samen met de Dorpsraad Spaarndam, tijdens de heropening van het Dorpscentrum in Spaarndam. Voor verdere details verwijs ik naar de betreffende artikelen elders in deze krant.

Tot slot wil ik u, namens het bestuur, nog prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toewensen.

Namens het bestuur,
Theo Vink

----------------