Vergadering27

Bestuursberichten.

Na 2 jaar in een coronawereld te hebben geleefd, lijkt nu daar verandering in gekomen te zijn. We mogen en kunnen weer wat ouderwetse gewoonten oppakken. Onze geplande Jaarvergadering op 7 februari bleek, door de toen nog geldende beperkingen, niet haalbaar en die hebben we, na lang overleg met het bestuur, verplaatst naar 28 februari. Achteraf een groot succes, want op vrijdag 25 februari gingen alle beperkingen voor dit soort bijeenkomsten eraf. Desondanks zaten er toch nog enkele leden in quarantaine en konden dus niet naar de Jaarvergadering komen. Toch was de opkomst best goed en kunnen we trots zijn deze primeur van een eerste gezamenlijk uitje.

Het eerste kwartaal heeft dan ook voor een belangrijk deel bestaan in de voorbereidingen van de Jaarvergadering. Ook is er met het bestuur afgesproken, dat we weer activiteiten gaan inplannen en we hopen u weer te mogen ontmoeten. Zo willen we de uitgestelde dorpsbarbecue dit jaar weer organiseren en ook de cursussen voor het gebruik van de AED.

Op 15 februari hebben vertegenwoordigers van het bestuur onze nieuwe gebiedsmanager Paul Heuberger in ‘De Stoep’ mogen ontmoeten. Na de verwachtingen van elkaar te hebben uitgewisseld, zouden we een rondje door het dorp fietsen. Vanwege het slechte weer is dit een ritje met de auto in de omgeving geworden, waarbij we stil gestaan hebben bij verschillende aandachtpunten.

Begin maart hebben we nog een gebiedsoverleg tussen de Dorpsvereniging en de gemeente gehad. Dit overleg houden we 2x per jaar en hier worden het beheer en onderhoud van de openbare voorzieningen, verkeer en veiligheid, plannen in de directe omgeving en wensen uit de dorpen besproken. We hebben de nieuwe gebiedsmanager kunnen bijpraten over allerlei zaken die in onze omgeving spelen.

Eind maart staat weer een bestuursvergadering op de agenda, waarin we elkaåar weer in het “echt” ontmoeten. Hier zullen enkele nieuwe aspirant-bestuursleden aanschuiven om kennis te maken met de andere bestuursleden en het reilen en zeilen van de bestuurstaken te verkennen. We zijn er erg blij mee, dat de nieuwe bewoners hieraan deelnemen; tenslotte gaat het om onze eigen woonomgeving.

Namens het bestuur,
Theo Vink

----------------