Vergadering29

Bestuursberichten.

We kijken alweer terug op het 3e kwartaal van dit jaar. Een periode, waarin ook voor velen de vakantie ingepland was, waardoor er vaak minder te melden is. Toch is het bestuur 2 keer bij elkaar geweest voor een reguliere bestuursvergadering. Met de opgedane ervaring tijdens de corona zijn de vergadering zowel in ‘De Stoep’ als digitaal gehouden en konden de bestuursleden toch deelnemen aan het overleg.

De aanwinst van de nieuwe kandidaat-bestuursleden is groot en ook hun inzet is meteen merkbaar. Zowel op ICT-gebied, aandacht voor de jeugd en financiën merken we al en. Naast deze bestuursvergaderingen is er ook nog een afstemmingsoverleg geweest voor de gehouden barbecue. Hierin is het draaiboek, de verschillende opties en de taakverdeling besproken.

Naast de interne vergaderingen zijn er ook andere overleggen geweest met externe partijen. Hierbij kan genoemd worden het overleg met de Veerplasgroep in het kader van de gehouden festivals.

Op 1 september is er, samen met de Dorpsraad Spaarndam, een digitaal overleg geweest met de Gasunie en de gemeente over de plannen voor de aanleg van een hogedruk waterstofleiding. Hierbij wordt voor een deel een bestaande hogedruk gastransportleiding gebruikt voor het toekomstig transport van waterstof en zal er vanaf Spaarndam een nieuwe leiding naar Amsterdam aangelegd worden. Hiervoor is een leiding benodigd met een diameter van ca. 90 cm en het plan is om deze leiding tot de Hemcentrale in het Westelijk Havengebied aan te leggen. Voor het tracé zijn voorlopige 2 alternatieve routes onderzocht. Op 29 september is hierover een informatiebijeenkomst geweest in het Dorpscentrum in Spaarndam.

Op 3 september hebben we de dorpsbarbecue weer gehouden. Mede door de inzet van de bestuursleden en vrijwilligers is dit een groot succes geworden. Er waren nog nooit zoveel aanmeldingen geweest voor dit evenement en dat geeft voldoening aan de organisatie. Elders leest u meer over deze barbecue. De foto’s zijn te zien op https://evenementen.dorpsvereniging.nl/2022-bbq/

Op 8 september is er een breed beheersoverleg met de gemeente geweest. Dit keer samen met de Dorpsraad Spaarndam en dat is ook voor de komende maanden gepland. Deze nieuwe aanpak zal dan geëvalueerd worden. Hierin zijn door ons onderwerpen zoals het parkeren bij de school en botenhelling, de slechte staat van de weg door Penningsveer, de afsluiting van de spoorwegovergangen tijdens de Formule 1-races en de realisatie van de toeristische voorzieningen langs de Spaarndammerdijk besproken.

Blijf onze ook via onze website en Facebook volgen, zodat u ook op de hoogte blijft van de ontwikkelingen.

***

Het bestuur heeft besloten om voortaan in de maand maart de contributie te factureren i.p.v. in de maand december, want dat is boekhoud-technisch handiger. Het lidmaatschapsjaar blijft wel lopen van 1 januari t/m 31 december.

***


Namens het bestuur,
Theo Vink