Kerstwens2Bestuursberichten.

We zijn alweer in het laatste kwartaal van 2022 beland. Ten tijde van deze verslaglegging was er in dit kwartaal één bestuursvergadering geweest en staat er nog één gepland voor medio december. Ook zijn er bijeenkomsten bijgewoond en we benoemen de belangrijkere zaken hieruit.

Om de contacten te onderhouden met gemeente en de andere dorps- en wijkraden van Haarlemmermeer hebben we met twee bestuursleden deelgenomen aan het halfjaarlijks overleg. Het werd deze keer in Hoofddorp gehouden. Op de bijeenkomst werden de wethouders en hun portefeuille gepresenteerd en was er in de pauze een markt met onderwerpen als Werk & Inkomen/Armoede, Verkeer/Verkeersstructuurplannen, Energietransitie (aardgasvrije wijken i.c.m. duurzame wijken) en Afvalinzameling.

Op 10 november hebben we een breed gebiedsoverleg bijgewoond. Deze werd gehouden in het Dorpscentrum in Spaarndam en ging met name over verkeerszaken of onderwerpen die hier tegenaan zitten. De vertegenwoordiging was heel divers w.o. de gemeenten Haarlemmermeer en Haarlem, Dorpsraad Spaarndam, ondernemersvereniging Spaarndam, Recreatieschap Spaarnwoude en de Politie.

Er werden verschillen knelpunten besproken en, waar mogelijk, ook afspraken over gemaakt. Een oplossing voor het verkeer door Penningsveer met als knelpunt de voorrangsregeling bij de bruggen is nog niet voorhanden, maar ook hier zullen we samen met de gemeenten kijken naar de opties. Periodiek wordt er ook een gebiedsoverleg gevoerd tussen de Dorpsvereniging en de gemeente. Hier worden met name de beheerszaken besproken, zoals onderhoud, kleine aanpassingen en andere aandachtspunten.

Even doorkijken naar de toekomst, zullen we weer bij de kerstnacht met warme chocolade en glühwein aanwezig zijn bij de Paardenmuur. In overleg met de Dorpsraad Spaarndam en de Ondernemersvereniging Spaarndam wordt er een gezamenlijke nieuwjaarsbijeenkomst georganiseerd. Ook is de datum van de Jaarvergadering vastgesteld. Over deze items vindt elders in de Dorpskrant meer informatie.

Tot slot wenst het bestuur u allen prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe en dankt u voor het gestelde vertrouwen in het bestuur. We hopen u weer te ontmoeten op één van de komende bijeenkomsten.

***

Het bestuur heeft besloten om voortaan in de maand maart de contributie te factureren i.p.v. in de maand december, want dat is boekhoud-technisch handiger. Het lidmaatschapsjaar blijft wel lopen van 1 januari t/m 31 december.

***


Namens het bestuur,
Theo Vink