vergaderen01

Bestuursberichten.

Het 1e kwartaal van 2023 is alweer bijna voorbij en we geven u vanuit het bestuur even een terugkoppeling over deze periode. We hebben één bestuursvergadering gehad en er is nog één bestuursvergadering gepland op het eind van het 1e kwartaal.

Die eerste bestuursvergadering stond in het teken van de laatste voorbereidingen voor de Jaarvergadering op 13 februari jl. Het jaarverslag, de financiële overzichten en de begroting maken, de kascontrole, het maken en bezorgen van de flyers, de presentjes in huis halen voor de gastsprekers en bezorgers en de bevestiging van de genodigden controleren. Het lijkt zo automatisch te gaan, maar het vraagt altijd de nodige inspanning.

Traditioneel hebben we op 7 januari jl. weer, samen met ‘De Meerlanden’, de inzameling verzorgd van de kerstbomen. Een verdienmodel voor de kinderen, maar die leken dit jaar al geld genoeg te hebben, de opkomst was lager dan voorgaande jaren.

Wat dit jaar nieuw is, was een gezamenlijke nieuwjaarsborrel met Dorpscentrum Spaarndam, Ondernemersvereniging Spaarndam e.o. en Dorpsraad Spaarndam op 14 januari jl. in het Dorpscentrum van Spaarndam. Een leuk initiatief, waar velen op af kwamen.

Op 14 februari heeft een vertegenwoordiging van het bestuur weer overleg gehad met Hynetwork Services, een onderdeel van N.V. Nederlandse Gasunie, over de uitbreiding van het toekomstige Waterstofnetwerk. Deze zal van het bestaande netwerk nabij Spaarnwoude naar het Westelijk Havengebied van Amsterdam aangelegd te worden. De voortgang van de voorbereiding is hierbij besproken en er zijn verschillende tracés getoond. Men heeft nog geen definitief ontwerp gereed.

Wat regelmatig terugkomt is het beheersoverleg met het gemeentelijk gebiedsmanagement. Hierin worden met name het onderhoud van wegen en openbare voorzieningen besproken.

Op 4 maart is de eerste aftrap bijgewoond van de MRS, wat staat voor de Maatschappelijke Raad Schiphol. Daar werd nog een keer verteld dat de Omgevingsraad Schiphol (ORS) niet meer past in de huidige tijd. Met de MRS is de bedoeling dat omwonenden, samen met maatschappelijke organisaties en specialisten naar oplossingen gaan zoeken van de knelpunten en voorstellen hieruit als advies aanbieden aan het ministerie.

We zijn erg blij met de officiële uitbreiding van het bestuur met Kay Does en Dennis Perfors. Hierdoor staat het aantal bestuursleden weer op 7. De taak als penningmeester kan dan weer door een bestuurslid op zich worden genomen.

Ook andere bewoners kunnen ons ondersteunen door zich te melden voor actuele onderwerpen uit hun eigen interesses, kennis en ervaring. En gelukkig leeft dit en hebben we al de eerste aanmeldingen mogen ontvangen.

***

Het bestuur heeft besloten om voortaan in de maand maart de contributie te factureren i.p.v. in de maand december, want dat is boekhoud-technisch handiger. Het lidmaatschapsjaar blijft wel lopen van 1 januari t/m 31 december.
Helaas is dat niet gelukt in maart. De factuur volgd nu in juni.

***


Namens het bestuur,
Theo Vink