vergaderen6

In het eerste kwartaal van 2016 heeft het volledige bestuur 2 maal een bestuursvergadering gehouden en natuurlijk traditiegetrouw de jaarvergadering. Daarnaast is in een klein comité met penningmeester, secretaris en voorzitter een laatste overleg geweest ter voorbereiding op de jaarvergadering.
In de eerste bestuursvergadering zijn de laatste voorbereidingen besproken van de jaarvergadering en ons feestje van het 40-jarige jubileum. Wat we de plannen zijn hiervoor horen de leden binnenkort. Daarnaast zijn de reconstructie van de Liedeweg met het aantal parkeerplaatsen en de toekomst van onze gemeente besproken onderwerpen geweest. De tweede bestuursvergadering hebben we de jaarvergadering geëvalueerd de verlichting van de Liedeweg besproken en de planning van de werkzaamheden. Naar verwachting worden de werkzaamheden aan de Liedeweg eind mei afgerond.

Hoewel met de jaarvergadering iets minder leden aanwezig waren dan andere jaren, was de het enthousiasme niet minder. De aanwezigen hebben aandacht geluisterd naar het wel en wee van de vereniging en boeiend de presentatie van ‘Meerlanden’ gevolgd.
Helaas loopt het aantal leden nog steeds terug. Vaak doordat leden komen te overlijden en jongere bewoners moeilijk lid worden. Toch blijven wij als bestuur wij ons inzetten voor de bewoners van de dorpen in en rond Haarlemmerliede met de wens dat alle bewoners lid worden van onze vereniging. Wie weet gaan de geïntroduceerde cadeaubonnen voor één jaar lidmaatschap nieuwe leden verwerven. De cadeaubonnen zijn bij alle bestuursleden verkrijgbaar.

Een andere belangrijk onderwerp van de bestuurstafel is de toekomst van de gemeente. Deze houd door de kleinschaligheid over een paar jaar op met bestaan en zullen we opgaan in een grotere gemeente. Welke gemeente dit gaat worden is nog niet bekend, maar er zijn 6 kandidaat gemeente door onze gemeenteraad geselecteerd. De afvalrace voor deze kandidaat gemeenten is inmiddels begonnen en houd u deze ontwikkeling in de gaten, want als inwoner van de gemeente Haarlemmerliede & Spaarnwoude gaat dit u raken. De periodieke experttafels voor deze fusie worden steeds door vertegenwoordigers van het bestuur bijgewoond.

Vanuit de Omgevingsraad Schiphol is er 16 februari weer een overleg geweest met de kiesmannen van de Polderbaan. In dit overleg is de visie besproken in concept van de cluster Polderbaan. “Waar staan we voor met deze kiesmannen” en “wat willen we bereiken” zijn dan de centrale vragen. Het blijkt wel dat de belangen van de Polderbaan niet geheel overeen komen met de belangen van de andere banen. Gelukkig zijn er ook overeenkomsten en kunnen we van elkaar leren. Schiphol wil weer groeien bij een aantrekkende economie; we moeten er wel voor zorgen dat bestaande afspraken met de omgeving worden nagekomen en overlast tot het minimaal mogelijke moet worden beperkt!

Tot zover weer de tussenstand.

Het bestuur