vergaderen5

In het laatste kwartaal van dit jaar is het bestuur 2 maal bij elkaar geweest voor een bestuursvergadering. Naast de bestuursvergaderingen hebben verschillende bestuursleden deelgenomen aan andere overleggen buiten de Dorpsvereniging. Te noemen zijn hierin: Omgevingsraad Schiphol en meerdere overleggen met de gemeente, waarin met wisselende samenstellingen onderwerpen zijn besproken zoals onderhoud speeltoestellen in Haarlemmerliede, de voortgang van de reconstructie aan de Liedeweg, parkeerproblematiek in het dorp, verkeersontwikkeling HaarIemmerstraatweg/Polanenpark, voortgang fusie van de gemeente en natuurlijk de periodieke inloopspreekuren van onze kernenwethouder Bob Graal in “De Stoep”.

Niet in alle overleggen wordt meteen ons doel bereikt en zijn er meerdere overleggen noodzakelijk. Toch wordt er soms wél vooruitgang geboekt. Zo heeft het overleg met de gemeente en Polanenpark geleid tot interne notities bij PostNL over gemaakte afspraken van voorkeurroutes en het naleven van de verkeersregels door de chauffeurs. Ook de door ons gemelde scheefstand van straatmeubilair en verkeersborden lijkt gehoord te zijn en de eerste acties worden hierop genomen.

De contacten met onze gemeente zijn het laatste kwartaal intensiever. Ook zijn we als vereniging uitgenodigd aan de experttafel, waarin het vervolgproces voor de toekomst voor de gemeente wordt besproken. Hierin hopen wij reacties vanuit onze leden en dorpsgenoten mee te nemen en ander-zijds ideeën te kunnen opperen.

Onlangs is de eerste nieuwsbrief van de gemeente verschenen. Met deze nieuwsbrief zal u als bewoner in en rond Haarlemmerliede op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. De nieuwsbrief zal naar verwachting elke 2 maanden verschijnen en al viel het eerste exemplaar in uw brievenbus, de vervolgnummers zullen alleen digitaal via de website van de gemeente te lezen zijn. Voor de zekerheid zullen enkele exemplaren ook in “De Stoep” beschikbaar zijn.

Ook zijn de voorbereidingen van de jaarvergadering weer door het bestuur opgepakt. Deze staat gepland voor 8 februari 2016, zoals altijd in “De Zoete InvaI”. De aankondiging hiervan vindt u op de vorige pagina.

Volgend jaar bestaat onze Dorpsvereniging 40 jaar. Een jubileum, waar we niet stilletjes aan voorbij willen gaan. Op welke manier we dit jubileum willen vieren is nog niet besloten en er worden enkele voorstellen uitgewerkt. Als hier meer nieuws over is, zullen wij uw nader berichten.

Tot slot wenst het bestuur u prettige kerstdagen en een goede jaarwisseling toe.

 

Het bestuur